Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα ΗΜΜΥ

Κατόπιν απόφασης (υπ. αρ. 65/31.01.2022) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα, προσκαλούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα.

Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών στα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα και συγκεκριμένα στις κάτωθι γνωστικές περιοχές:

  • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές
  • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ρομποτική
  • Ηλεκτρονική
  • Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Δίκτυα Υπολογιστών
  • Τηλεπικοινωνίες και Σήματα
  • Πληροφορική

μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, αποστέλλοντάς τα στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 1, 26334, Κουκούλι, Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου –  Σχολή Μηχανικών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών).

Ακολουθεί αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

KATEBAΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ