Π.Δ.Ε. : Αίτημα ενίσχυσης για την προώθηση της φράουλας στις αγορές της Γερμανίας και της Πολωνίας

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στηρίζοντας ενεργά
την τοπική επιχειρηματικότητα και τον αγροδιατροφικό πλούτο της περιοχής,
κατέθεσε στις 27 Αυγούστου 2020 αίτηση ενίσχυσης για την προώθηση της τοπικής
φράουλας στις αγορές της Γερμανίας και της Πολωνίας.

Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί την πρώτη από μια σειρά προτάσεων για
προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων τις οποίες πρόκειται να καταθέσει η
Αγροδιατροφική Σύμπραξη προς χρηματοδότηση το επόμενο διάστημα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 460.000 ευρώ και η
συγχρηματοδότηση φτάνει στο 85%. Οι δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
έντυπη και online διαφήμιση, διοργάνωση εκδηλώσεων, Β2Β με επαγγελματίες,
επιχειρηματικές αποστολές και συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Η πρόταση
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014 για την Προώθηση
Αγροτικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της έκτακτης
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την αντιμετώπιση των διαταραχών που
έχουν προκληθεί στην αγορά λόγω τη πανδημίας Covid-19.

Η αξιολόγηση όλων των κατατεθειμένων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί απευθείας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού
Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA) και τα αποτελέσματα
αναμένεται να ανακοινωθούν το Νοέμβριο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ