ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΙΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Την ευκαιρία να δει από κοντά τις εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή Κοκκινοπήλια Αγρινίου και ειδικότερα την πρόοδο των εργασιών που εκτελούνται για την κατασκευή απαραίτητων υποδομών στην επέκταση του σχεδίου πόλεως του Αγρινίου που είχε γίνει από το 2002 είχε ο Δήμαρχος Αγρινίου κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Τα έργα που είναι σε εξέλιξη αφορούν ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις και έργα υποδομών οδών επέκτασης σχεδίου πόλεως του Αγρινίου και θα ολοκληρωθούν σε ένα μήνα τουλάχιστον.

Αναλυτικά
Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι κι αυτά τα έργα υποδομής, προϋπολογισμού 1.229.000 ευρώ, εκτελούνται με ίδια έσοδα του Δήμου, «ανταποδίδοντας έτσι στους πολίτες τους κόπους τους», κι έχουν ως στόχο «το αμέσως προσεχές διάστημα, σταδιακά, ν’ αλλάξουν την όψη διαφόρων περιοχών της πόλης». Μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση κι όχι τμηματικά κι αποσπασματικά, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
dagriniou
Στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου κλείνει ουσιαστικά η επέκταση του σχεδίου πόλεως, τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ένα μήνα περίπου.
Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, πεζοδρομίων, ρείθρων, οδοστρώσεις, ασφαλτικά, υποδομές ηλεκτροφωτισμού (τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων, αγωγός χάλκινος, φρεάτια κλπ.) και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, όπου κριθεί απαραίτητο.
Έχουν προηγηθεί, υδραυλικές εργασίες που αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, με προσαρμογή των προβλεπόμενων κατασκευών στις ήδη υπάρχουσες. Τα υφιστάμενα δίκτυα, θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση), είτε ως τροφοδοτικοί αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν μαζί με τις νέες κατασκευές, το υπόγειο δίκτυο υποδομών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της απομάκρυνσης των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων της περιοχής.
dagriniou2
Σημειώνεται ότι τα έργα πραγματοποιούνται μετά από την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, η οποία εγκρίθηκε τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου όσο και από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
dagriniou5

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ