ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟ 37% ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

76,3 εκατομμύρια ευρώ θα κατανεμηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το πρόγραμμα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών. Συνολικά στις Περιφέρειες της χώρας εκχωρούνται αρμοδιότητες που αντιστοιχούν περίπου στο 37% των πόρων του εν λόγω προγράμματος .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ