Στο Αίγιο στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Επισκέφθηκαν έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

2018.10.22 @ Επίσκεψη της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο Αίγιο, σε παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.

Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον Δήμο Αιγιάλειας, επισκέφθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 22 Οκτωβρίου 2018, εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συνοδευόμενοι από εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολου Κατσιφάρα βρέθηκαν στο Αίγιο ώστε να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Ειδικότερα, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκαν το έργο της ολοκληρωμένης παρέμβασης αστικής ανάπλασης στην παραλιακή ζώνη του Αιγίου και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιάλειας.
«Πρόκειται για δυο παρεμβάσεις αιχμής. Η αστική ανάπλαση αναβαθμίζει την λειτουργικότητα και την αισθητική της πόλης του Αιγίου, το δε Κέντρο Κοινότητας ενισχύει την δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών, με προτεραιότητα στα μέλη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, σε υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης», ανέφερε σε δήλωση του ο κ. Κατσιφάρας.
Η αστική ανάπλαση, με δαπάνη 2.953.000 ευρώ, άλλαξε την εικόνα της παραλιακής ζώνης του Αιγίου, από την περιοχή του λιμανιού έως την περιοχή του παλιού Λιμεναρχείου και από την οδό Ζωοδόχου Πηγής έως τη θάλασσα, καθώς και τον συνδέσεων με την άνω πόλη. Στο έργο εντάχθηκαν και εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης.
Για την λειτουργικότητα του έργου αλλά για τα οφέλη που επέφερε στην καθημερινότητα των πολιτών ενημέρωσε τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας Ανδρέας Τσιγκρής.
Να σημειωθεί ότι δρομολογείται ήδη νέα, μεγάλης έκτασης αστική ανάπλαση στο εμπορικό κέντρο του Αιγίου, στις πλατείες Αγίας Λαύρας και Βαλφούρ και στις περιμετρικές τους οδούς, με προϋπολογισμό ύψους 3.215.000 ευρώ.
«Οι αναπλάσεις, πέραν όλων των άλλων ωφελειών τους, συμβάλλουν στην ανάδειξη αστικών περιοχών, κάνουν περισσότερο ανθρώπινες τις πόλεις και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος.
Σε ό,τι αφορά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας, χρηματοδοτήθηκε με 220.000 ευρώ. Το έργο εξυπηρετεί το σύνολο των κατοίκων του Δήμου, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση τους σε πληροφορίες αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα. Πρόκειται για δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστά την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, αντιθέτως διευρύνει το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες-ωφελούμενους.
Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι εκπρόσωποι των υπουργείων ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις λειτουργίες του Κέντρου και τον έως τώρα απολογισμό του.
«Μέσα από το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πόρους ώστε έργα με σημαίνουσα σημασία στην αναπτυξιακή προοπτική της Αιγιάλειας, στην καθημερινότητα των πολιτών, στη στήριξη του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας και στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος να πάρουν τον δρόμο της υλοποίησης», σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας, εστιάζοντας και στη μεγάλη παρέμβαση της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου σ’ όλο το παραλιακό μέτωπο της Αιγιάλειας, από τον Ερινεό έως την Αιγείρα.
Έργο ύψους 37.765.000 ευρώ, ένα από τα μεγαλύτερα αυτής της κατηγορίας που έγιναν τα τελευταία χρόνια σ’ όλη τη χώρα, το οποίο αποτελούσε πάγια διεκδίκηση της περιοχής. Το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

2018.10.22 @ Επίσκεψη της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο Αίγιο, σε παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.
2018.10.22 @ Επίσκεψη της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο Αίγιο, σε παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.
2018.10.22 @ Επίσκεψη της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στο Αίγιο, σε παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ