Στο πλαίσιο του προγράμματος CiProVoT Ευρωπαίοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκαν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Εκπαιδευτική επίσκεψη από ομάδα 30 Εθελοντών και Εκπαιδευτών Πολιτικής Προστασίας από Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Πορτογαλία και Ιταλία, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19-07-2018 στα γραφεία του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στην Πάτρα.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του διακρατικού έργου Civil Protection Volunteers Training – CiProVoT που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ και υλοποιείται από το Κ.Ε.Κ. “ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτική” σκοπεύοντας να αναπτύξει ένα Διακρατικό πρόγραμμα κατάρτισης για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας.

Την ομάδα των εθελοντών υποδέχτηκε ο Συντονιστής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., Νικόλαος Παπαθεοδώρου, ο οποίος εξήρε το έργο τους και αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία του εθελοντισμού, ο οποίος, ειδικά στο πεδίο των εκτάκτων αναγκών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κρατικού σχεδιασμού τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων.

Στη συνάντηση μετείχαν επίσης οι Διευθυντές Πολιτικής Προστασίας και Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. Δημήτρης Κατσαρός και Στέφανος Μίχος και ο Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας της Π.Δ.Ε. Νίκος Γυφτάκης, από τους οποίους παρουσιάστηκαν:
Οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ειδικότερα η διάρθρωση και ο ρόλος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας σε αυτή.
Καλές πρακτικές από διακρατικά έργα που έχουν υλοποιηθεί από την Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. στο τομέα της Πολιτικής Προστασίας (Holistic, Sfeda).
Ο ρόλος των Εθελοντών στο ελληνικό σύστημα Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος ο εκπρόσωπος του Κ.Ε.Κ. κος Γιώργος Σάρλης ευχαρίστησε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την φιλοξενία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ