Συμμαχία Πολιτών : «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» Το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει πάντα ζωντανό!

Το μήνυμα του Πολυτεχνείου για «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» εξακολουθεί και σήμερα, 47 χρόνια μετά, να είναι επίκαιρο. Τίποτα δεν μπορεί να το σβήσει, κανένας φραγμός δεν μπορεί να το ξεθωριάσει γιατί παραμένει πάντα ζωντανό και αναλλοίωτο στην καρδιά όλων των Ελλήνων.

Στη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε ο αγώνας των νέων που αγωνίστηκαν στο Πολυτεχνείο, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους για υψηλά ιδανικά, μας εμπνέει και μας οδηγεί. Χρέος μας να συνεχίσουμε τον αγώνα τους μέχρι τη μέρα που όλοι οι άνθρωποι, χωρίς καμιά διάκριση, θα είναι ισότιμοι πολίτες μιας πραγματικής δημοκρατίας. Μέχρι να έχουν όλοι τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να έχουν δωρεάν και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και παιδείας.

Για τη «Συμμαχία Πολιτών»
Γιώργος Δ. Καραμητσόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ