Συμμετοχή Δήμου Ηγουμενίτσας στο Roadshow του Έργου COASTING

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμμετείχε σε εξειδικευμένη εκδήλωση (Roadshow) που διοργάνωσε η Π.Ε. Θεσπρωτίας 18 έως 21 Μαρτίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο «Ολοκληρωμένη Παράκτια Διακυβέρνηση για τον Βιώσιμο Τουρισμό – COASTING» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg – MED, έχοντας ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών με Ευρωπαϊκές περιφέρειες, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης της Θεσπρωτίας μέσω εργαλείων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης».
Τον Δήμο Ηγουμενίτσας εκπροσώπησε στο roadshow ο κ. Σωτήριος Μήτσης, ο οποίος, ως Αντιδήμαρχος Τουρισμού, αναφέρθηκε στις Πρωτοβουλίες του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την πολυεπίπεδη παράκτια διακυβέρνηση καθώς και στις Ενέργειες Τουριστικής Αειφορίας, που πραγματοποιεί ο Δήμος. Ο κ. Σωτήριος Μήτσης, με τη δεύτερη ιδιότητά του, ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Η., παρουσίασε εκτενώς το Τεχνικό Πρόγραμμα της
ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας για το 2019 και τη συμβολή του στην ενίσχυση και προστασία του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος, ενώ γνωρίζοντας καλά τις τουριστικές πιέσεις του παράκτιου μετώπου του Δήμου τόνισε πως η τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια χωρίς ορθό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε σημαντικές επιπτώσεις και πιέσεις στο περιβάλλον με αρνητικά αποτελέσματα. Τέλος έκρινε επιβεβλημένη την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και τη θέσπιση μέτρων ορθής παράκτιας διακυβέρνησης, καθώς μέσω αυτών μόνο, θα οδηγηθούμε σε εκτόνωση των αρνητικών συνεπειών της έντονης τουριστικότητας στην περιοχή μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ