Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιαννακίδη, είχε την Πέμπτη 31/1/2019, το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΒΙΠΑ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πάτρα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν γενικότερα θέματα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως, η κατάσταση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στη ΒΙΠΕ Πάτρας, σε σχέση με το πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας της.

Ακόμα, συζητήθηκαν οι αναγκαίες πολιτικές για την εγκατάσταση περισσότερων επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ, θεσμικά ζητήματα και τρόποι αντιμετώπισης των γραφειοκρατικών προβλημάτων που προκύπτουν.

Επίσης, τέθηκαν θέμα που αφορούν στο νέο νόμο περί ανωνύμων εταιριών, φορολογικά ζητήματα που επηρεάζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων, θέματα ενίσχυσης και παράκαμψης γραφειοκρατικών εμποδίων στον εξαγωγικό τομέα, προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, κλπ.

Από την πλευρά του χαρτοφυλακίου του, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στη βαρύτητα που δίνεται στις επιχειρηματικές αποστολές και το συνδυασμό πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυσή τους. Έγιναν προτάσεις για συμμετοχή εγκατεστημένων επιχειρήσεων από την περιοχή, σε επικείμενες αποστολές, ενώ ο Υφυπουργός ζήτησε να γίνει μια νέα συνάντηση στο Υπουργείο το προσεχές διάστημα, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα ζητήματα που τέθηκαν μετά την αναγκαία προετοιμασία από τις δύο πλευρές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ