Συνάντηση στο πλαίσιο του Προγράμματος για το οικομουσείο του Αιτωλικού

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό EuropeanRegionalFrameWorkforCo-operationδιοργανώνει την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 18.00, συνάντηση τοπικών φορέων κι επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MUSE κι έχει στόχο τη συνεργασία και την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων στην δημιουργία του Τοπικού Συμφώνου Συνεργασίας για την στήριξη της ίδρυσης του οικομουσείου (PortMuseum) στο Αιτωλικό, το οποίο έχει ως σκοπό την ανάδειξη της τοπικής αλιευτικής και ναυτικής κληρονομιάς και παράδοσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ