Συνάντηση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, των υδάτινων πόρων και της πολιτικής προστασίας ήταν τα βασικά αντικείμενα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου Νικολάου Παπαθεοδώρου με τη νέα Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Στη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα διαχείρισης της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ιχθυοκαλλιεργειών διαβρώσεων και κατολισθήσεων και διακρατικών προγραμμάτων.
Παρόντες στη συζήτηση εκ μέρους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ήσαν ο Πρόεδρος Αθ. Πετρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Μιχ. Αντωνόπουλος, ο Οργ. Γραμματέας Νικ. Νιφόρας, ο Ταμίας Γ. Αγγελόπουλος & το μέλος Γ. Χατζηπανταζής και από την πλευρά της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. ο Γενικός Διευθυντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Νικ. Μπακουλόπουλος και ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Κατσαρός.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ