Συνέδριο «Προσβασιμότητα στη Mάθηση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Προσβασιμότητα στη Mάθηση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες / Αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Inclusive Education in Higher Education). Το συνέδριο, που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2016 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Συμμετέχουν εκπρόσωποι του European Agency for Special Needs and Inclusive Education, Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Πανεπιστημίων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, φορέων ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να εξετάσει το ευρωπαϊκό / διεθνές πλαίσιο και τις βασικές αρχές της συνεκπαίδευσης (inclusive education) και να παρουσιάσει παραδείγματα καλής πρακτικής στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο – πώς να διευκολύνουμε την πρόσβαση και φοίτηση φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου είναι ελεύθερη και θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ