Συναντήσεις Μαρίας Τριανταφύλλου στο Καινούργιο Αιτωλ/νιας

Το ΕΠΑΛ Καινουργίου επισκέφτηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου, όπου ενημερώθηκε από το διευθυντή και καθηγητές του σχολείου για τις δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης, που δίνονται στους μαθητές καθώς και τις επιτυχίες μαθητών του σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.
Συζητήθηκε η αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας στην τρίτη Λυκείου ειδικοτήτων, που έχουν ζήτηση έστω και με ολιγομελή τμήματα.
Η βουλευτής επισκέφτηκε και τους χώρους των εργαστηρίων. Υπογράμμισε πως οι κατευθύνσεις-ειδικότητες αιχμής των ΕΠΑΛ πρέπει να στηριχτούν, αφού αποτελούν επαγγελματική διέξοδο ειδικά για τους μαθητές της επαρχίας.
Επιπλέον, τόνισε πως η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των κτιρίων αποτελεί προτεραιότητα κάτι, που μαζί με το έτος μαθητείας (με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και αμοιβή ίση με το 75% του κατώτατου μισθού) και τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (με νομοθετημένη την αύξηση του ποσοστού εισαγωγής από 1% στο 5%), την επαναφορά 2500 εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα, θα θέσει σε στέρεες βάσεις την ουσιαστική αναβάθμιση της τεχνικό-επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ