Συνεδρίαση της Επιτροπής για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος στο Μεσολόγγι

Από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη, γίνεται γνωστό ότι την 18η Ιουνίου 2018, συνεδρίασε η Τετραμελής Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τις αιτήσεις δημοτών αναφορικά με την χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Στην επιτροπή εκτός του Αντιδημάρχου και υπηρεσιακού εκπροσώπου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε και της ΔΕΗ.
Κατά το Πρακτικό της Επιτροπής, συνολικά υποβλήθηκαν 17 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 8.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ