Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Την ερχόμενη Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.30 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Αθ. Τσακάλωφ» του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
22-09-2016
ΩΡΑ 19.30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ
1.Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης που αφορά το έργο:  «Αναστύλωση –στερέωση δημοτικού σχολείου Κράψης»

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
2.Έγκριση της αριθ. 82/2016 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., με θέμα: «Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών»
Εισηγητής: κ. Θ. Μπέγκας, Δήμαρχος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
3.Έγκριση της αριθ. 82/2016 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., με θέμα: ” Τροποποίηση της από 30.05.2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΙ και ΣΥΔΛΙ για τις Πράξεις: «Οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού ΔΕΥΑΙ & ΣΥΔΛΙ» και «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
Εισηγητής: κ. Θ. Μπέγκας, Δήμαρχος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
4.Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα ΚΑΠΗ, τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
5.Έγκριση της αριθ. 117/29-7-2016 με θέμα «Ισολογισμός έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών»,
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
6.Έγκριση της αριθ. 118/29-7-2016 με θέμα «Απολογισμός έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος
7.Έγκριση της αριθ. 120/29-7-2016 με θέμα «Δίδακτρα εκπαιδευτικών τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Αθλησης Δήμου Ιωαννιτών: Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, Εικαστικό Εργαστήρι, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, Κ.Δ.Α.Π., για το διδακτικό έτος 2016-2017»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος
8.Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για σεμινάρια θεατρικής αγωγής και λόγου (αριθ. απόφασης 39/2016).
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος
9.Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για παραστάσεις της νεανικής – παιδικής σκηνής (αριθ. απόφασης 48/2016).
Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

10.Έγκριση τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Νικοπόλεως.
11.Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αναγνωστοπούλου και στις καθέτους αυτής.
12.Έγκριση τοποθέτησης κατευθυντήριας πινακίδας προς έδρα ταξιαρχίας επί της Λεωφόρου Δωδώνης στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Κενάν Μεσαρέ.
13.Έγκριση καθορισμού θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί των οδών ΚΑ΄ Φεβρουαρίου και Κοντουριώτη στα Ιωάννινα.
14.Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε σχήμα «Π» στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν καταστημάτων Τράπεζας Ηπείρου και Πειραιώς.
15.Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης μόνο για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
16.Έγκριση δημιουργίας θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Σαμουήλ 14.
17.Έγκριση δημιουργίας θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Σ.Λάμπρου 73.
18.Έγκριση δημιουργίας θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Ριζάρη 1.
19.Έγκριση δημιουργίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Πλατεία Ομήρου 10.
20.Έγκριση δημιουργίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Πλατεία Πύρρου μπροστά από την Όαση.
21.Έγκριση δημιουργίας θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Λουκή Ακρίτα 76.
22.Έγκριση δημιουργίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Πλατεία Πάργης.
23.Έγκριση δημιουργίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Φ. Τζαβέλα στο Π.Ε.Α.Κ Ιωαννίνων.
24.Έγκριση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στην οδό Σμύρνης.
25.Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε σχήμα «Π» στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν ¨Σύγχρονου Νηπιαγωγείου¨ στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου 3,στην Ανατολή Ιωαννίνων.
26.Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ρώμα 25 στα Ιωάννινα.
27.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Πανταζόπουλου Δημήτρη για αλλαγή της οδού Κανελλοπούλου από μονόδρομο σε διπλής κατεύθυνσης.
28.Έγκριση τοποθέτησης εμποδίων (Ζαρτινιέρες) στην οδό Σούτσου.
29.Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων κατεύθυνσης για το μουσείο Αργυροτεχνίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

30.Προσθήκη αντικειμένων δραστηριότητας “Ποπ – Κορν, Ξηροί Καρποί” στην κ. Πριτσίνη Αγνή – Ελευθερία κάτοχο της υπ”” αριθ. 2/2015 αδείας Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος
31.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: “Greece – Albania Accelerator “ και ακρωνύμιο: GRAL_XL στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος
32.Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 19.000 πάχυνσης, στην Τ.Κ. Μουζακαίων του Δήμου Ιωαννιτών».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος
33.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2016.
34.Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
35.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών εργαζομένου.
36.Ακύρωση ενταλθέντος και μη εξοφληθέντος Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής έτους 2016.
37.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από εισφορά σε χρήμα (6.475,65 €).
38.Απ΄ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Σκοπάς» στην  Δ.Κ. Πεδινής.
39.Διαγραφές βεβαιωθέντων εσόδων από πρόστιμα αυθαιρέτων.  
40.Εξέταση αιτήματος για παράταση  μείωσης Ενοικίου.  
41.Λήψη απόφασης για επιστροφές ποσών από ΤΑΠ, Δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο  (925,11ευρώ).
42.Διαγραφές κλήσεων τροχαίας. 
43.Διαγραφή τέλους ακαθαρίστων εσόδων λόγω λανθασμένης εγγραφής και επαναβεβαίωση.
44.«Έγκριση του υπ’ αριθμού 1/2016 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών».
45.Διόρθωση της 400/2015 απόφασης Δ.Σ. περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα στην περιοχή  “Λόφος Βελισσαρίου”
46.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε..
47.Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων: α) “Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Περάματος” και β) “Εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος διαβίωσης του χώρου εστίασης του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας”.
48.Έγκριση Επιχορήγησης του Συλλόγου γονέων – κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρίες “Η ΚΥΨΕΛΗ”.
49.Πραγματοποίηση της έκθεσης με έργα Ζωγραφικής και Γλυπτικής του Σωματείου Πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών Εικαστικών Τεχνών Ηπείρου.
50.Πραγματοποίηση της έκθεσης αφιέρωμα στον Θέμο Μάιπα στη Δημοτική Πινακοθήκη.
51.Διόρθωση της 106/2016 απόφασης Δ. Σ. περί διαγραφής ποσών από μισθώματα λόγω λανθασμένης βεβαίωσης.
52.Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής που αφορά την καταπάτηση αγροτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Αμφιθέας του Δήμου Ιωαννιτών.
53.Ορισμός δικηγόρων σε Ποινικό Εφετείο (υπόθεση ελλείμματος – υπεξαίρεση) και διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 9.920,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% στον Κ.Α.: 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,
ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ
54.Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Παραγωγικών Τάξεων, που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Εισηγητής: κ. Παν. Κολόκας, Αντιδήμαρχος
55.Κατανομή πίστωσης 331.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ΄ κατανομή)
Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ
56.Κατανομή πίστωσης 236.500,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

57.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
58.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μαρμάρων»
59.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατεδάφιση Πνευματικού κέντρου δημοτικής κοινότητας Πεδινής»
60.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις δρόμων Δροσοχωρίου»
61.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Κουτσελιού»
62.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου “Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα”»
63.Ορισμός επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου μεταξύ Δημοτικών Σχολείων Μουζακαίων»
64.Ορισμός επιτροπής για την Οριστική παραλαβή του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην επέκταση οικισμού Κατσικά»
65.Ορισμός επιτροπής για την Οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση παραδοσιακού κέντρου στο Δ.Δ. Περάματος»
66.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Οχυρών Μπιζανίου»

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

67. Εκδήλωση προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου
68.Έγκριση έκτακτων μετακινήσεων του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα
69.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παντελή Κολόκα στη Θεσσαλονίκη.
70.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Θωμά Γιωτίτσα στην Αθήνα.
71.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα στην Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ