Συνεδριάζει την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου – Σταυροπούλου 31 2ος όροφος), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2015 έως 31 Αυγούστου 2016, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ