Συνεχίζονται οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία-παραμένει ο Δ.Παπαευθυμίου στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Μιχαήλ Καραμαλάκη και Ζαχαρούλας Τσιριγώτη.­Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω είκοσι ένας (21) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Παπαευθυμίου που παραμεένι ως Διευθυντής στην Αστυνομιή Διεύθυνση Ακαρνανίας
και ο Φώτης Ντζιμάνης στη Δ/νση Αστυνομίας Άρτας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής. Ο ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Νικόλαος, από Δ/νση Αστυνομίας Αχαΐας μετακινείται στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδος, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής
Επίσης ο ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Δημήτριος, από Δ/νση Αστυνομίας Πρέβεζας μετακινείται στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου.
Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος, από ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδος πηγαίνει στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου.
και ο ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, από Δ/νση Αστυνομίας Αχαΐας μετακινείται στη Δ/νση Αστυνομίας Κεφαλληνίας, ως Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου. Στην Ήπειρο καποστρατεύθηκε ο Ηλίας Ντόντης, Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας ενώ Παρελθόν για την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων αποτελεί ο μέχρι σήμερα Αστυνομικός Διευθυντής.Διατηρητέος κρίθηκε ο Υποστράτηγος Κώστας Σκούμας ο οποίος τα τελευταία χρόνια κρατά τα ηνία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.Τέλος στα Ιονία Νησιά αποστρατεύεται ο Γιάννης Ματσούκας που υπηρετούσε ως Γενικός Διευθυντής .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ