ΣΩΜΑΤΕΙΟ “∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” συνεχίζει να είναι παρών και αλληλέγγυο σε κάθε συµπολίτη µας που πλήττεται

“Το “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” συνεχίζει να είναι παρών και αλληλέγγυο σε κάθε συµπολίτη µας που πλήττεται” αναφέρειμεταξύ άλλων το Σωματείο ενώ συνεδριάζει κάθε Παρασκευή στις 20.30 στα Γραφεία της Β” ΕΛΜΕ
Αναλυτικα
Από 15-9-2016 ξανανοίγει το φριχτό κεφάλαιο των πλειστηριασµών. Η απεργία των δικηγόρων έληξε και χιλιάδες πολίτες θα έρθουν αντιµέτωποι µε τον εφιάλτη να απολέσουν την οικογενειακή ή επαγγελµατική τους στέγη, για χρέη προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταµεία και το δηµόσιο. Το “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” συνεχίζει να είναι παρών και αλληλέγγυο σε κάθε συµπολίτη µας που πλήττεται. Για εµάς το δικαίωµα στην κατοικία, στην επαγγελµατική στέγη, στην περίθαλψη, το δικαίωµα πρόσβασης στο ρεύµα και την ύδρευση είναι απαραβίαστο. Η πρόσβαση κάθε πολίτη σε αυτά τα αγαθά δεν είναι ούτε παράνοµη ούτε νόµιµη. Είναι ∆ΙΚΑΙΗ. Η έµπρακτη αλληλεγγύη είναι η µόνη µας άµυνα. Μόνο ανθρώπινα τείχη µπορούµε να υψώνουµε στην βαρβαρότητα. Ο κάθε συµπολίτης µας, ο γείτονάς µας, πρέπει να γνωρίζει πως δεν είναι µόνος. Γι” αυτό και είναι απαραίτητη η συνδροµή όλων, όπου λαµβάνουν χώρα πλειστηριασµοί, όπου κόβεται ρεύµα και νερό. Μόνο η παρουσία όλων µας µπορεί να δώσει λύση. Κανείς δεν πρέπει να βυθίζεται στην απόγνωση και να βιώνει την κρίση ως προσωπική.
Συνεδριάζουµε κάθε Παρασκευή στις 20.30 στα Γραφεία της Β” ΕΛΜΕ (Πεζόδροµος ∆ιαλέτη)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ