Σύμβαση για έργα οδοποιίας στα Αη Βασιλιώτικα υπέγραψε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου.

Στην υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο τεχνική εταιρεία για την κατασκευή έργων οδοποιίας στην περιοχή Αη Βασιλιώτικα προχώρησε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου.
Σκοπός του έργου προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, το οποίο να σημειωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου, είναι η διάνοιξη, συντήρηση, ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση διαφόρων οδών στη συγκεκριμένη περιοχή.
Ειδικότερα, με βάση σχετική μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου, προβλέπονται εργασίες διάνοιξης, εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, κρασπέδων, κατασκευή φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων, οδοστρωσία, τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, κατά περίπτωση όπως υποδεικνύει η μελέτη, υποδομή ηλεκτροφωτισμού (τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων, αγωγός χάλκινος) και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ