Σύμβαση για έργα στο αγροτικό δίκτυο των Δ.Ε. Αρακύνθου και Μακρυνείας υπέγραψε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου.

Στην υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο τεχνική εταιρεία για την κατασκευή έργων στο αγροτικό δίκτυο των Δ.Ε. Αρακύνθου και Μακρυνείας προχώρησε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου.
Σκοπός του έργου, προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι η αποκατάσταση του αγροτικού δικτύου στις εν λόγω περιοχές, μετά από τις σοβαρές βλάβες που υπέστη (καταπτώσεις πρανών, κατάρρευση τοίχων κλπ.) από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, στα τέλη Ιανουαρίου- αρχές Φεβρουαρίου του 2015.
Ειδικότερα, με βάση σχετική μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου, μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες καθαρισμού οδών από φερτά υλικά ή από καταπτώσεις, εκσκαφές για την εξομάλυνση του καταστρώματος των δρόμων, επιστρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά και ανακατασκευή τάφρων που προϋπήρχαν.
Είχαν προηγηθεί εκτενείς αυτοψίες των Υπηρεσιών του Δήμου που διενεργήθηκαν προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί φάκελοι και τα Τεχνικά Δελτία ανά ΔΕ και να αποσταλούν στις αρμόδιες αρχές (ΠΕ Αιτωλ/νιας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος).
Οι δρόμοι ,στους οποίους θα γίνουν οι επεμβάσεις θα υποδειχτούν από την επίβλεψη ,σύμφωνα πάντα με το τεχνικό φάκελο που έχει υποβληθεί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ