Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού – Σε 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού για τον μήνα Απρίλιο παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών  Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο Υπουργός έκανε αναφορά στο  αξιακό σύστημα, στο οποίο πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και η προστασία του αγαθού της δημόσιας υγείας!
Και έπεται η οικονομία, στο πεδίο της όποίας, όπως ανέφερε κινούμαστε ψύχραιμα, μεθοδικά και αποτελεσματικά, εφαρμόζοντας πολιτικές ώστε να κρατηθεί η οικονομία όρθια και ζωντανή, με το βλέμμα  και στην επόμενη μέρα, στη μετά-κορονοϊό εποχή.

Με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, μετά την ενσωμάτωση πρόσθετων οικονομικών στοιχείων, ο κ Σταϊκούρας ανακοινώσε το ακόλουθο συνολικό, συνεκτικό πακέτο μέτρων για τον μήνα Απρίλιο.

1ον. Επεκτείνεται, σε πολύ περισσότερους μισθωτούς, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ.
Συνολικά, μπορούν να την λάβουν 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι, που καλύπτουν το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
Η ενίσχυση αυτή, για όσους εργαζόμενους τίθενται σε προσωρινή αναστολή εργασίας, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα.
Παράλληλα, καλύπτουμε τις ασφαλιστικές εισφορές τους, επί του ονομαστικού τους μισθού, για 45 ημέρες.
Στους εργαζόμενους αυτούς παρέχεται, μεταξύ άλλων, αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
Καλύπτονται όλοι οι μισθωτοί σε σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

2ον. Επεκτείνεται, σε πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, η λήψη μέτρων για την προστασία τους και τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης.
Συνολικά, καλύπτονται, με διαφορετικά σχήματα, περίπου 800.000 επιχειρήσεις, που συνιστούν το 76% του συνόλου των νομικών προσώπων.
Οι επιχειρήσεις πλέον που εξαιρούνται είναι ελάχιστες, αφού καλύπτεται από τις ευνοϊκές προβλέψεις της Πολιτείας το 86% των κωδικών αριθμών δραστηριότητας.
Για τις περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή για το 99% αυτών που καλύπτουμε, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, αναστολή καταβολής ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία.
Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία μηνός Απριλίου, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
Επιπλέον, εάν οι πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο υποχρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν εμπρόθεσμα, το 25% του ποσού τους συμψηφίζεται με πάσης φύσεως μελλοντικές φορολογικές οφειλές.
Τονίζεται ότι προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας!
Για τις επιχειρήσεις που δεν είχε προβλεφθεί η ένταξή τους σε πλαίσιο ρυθμίσεων μέχρι σήμερα, η προϋπόθεση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον μήνα Απρίλιο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, από την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης των σημερινών ανακοινώσεών μας.

3ον. Καλύπτονται, επιπλέον, με διαφορετικά σχήματα, 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που συνιστούν το 75% του συνόλου.

4ον. Θεσπίζεται το χρηματοδοτικό σχήμα της «επιστρεπτέας προκαταβολής» για την περαιτέρω στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.
Το συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ.
Η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το κράτος, ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.
Η ενίσχυση χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το κράτος, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS).
Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – με βάση τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά της.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) κατά την περίοδο 2 έως 10 Απριλίου 2020.
Το χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.
Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το σχήμα, καταλαμβάνονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία ισχύει από την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης των σημερινών ανακοινώσεών μας.

5ον. Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του.
Θα καταβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις, προς όλους τους εργαζόμενους.
Οι επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τις μέχρι σήμερα προβλέψεις της Πολιτείας, πρέπει να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα, στις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες.
Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις τίθεται σε προσωρινή αναστολή, το ποσό του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό!
Επιπλέον, όπως έχουμε δεσμευτεί, 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση!
Εκτιμούμε μέχρι τις 10 Απριλίου!

6ον. Οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων, σε συνέχεια στενής συνεργασίας με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα διευκολύνουν την πληρωμή δόσεων των ενήμερων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση, όπως αυτές οι κατηγορίες πολιτών παρουσιάζονται στην ολοκληρωμένη μορφή τους σήμερα.

7ον. Θα διαμορφωθούν μέτρα στήριξης προς κλάδους του πρωτογενούς τομέα που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού.
Για το σκοπό αυτό διατίθεται, άμεσα, από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρχικά, ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα.
Επίσης, θα αξιοποιηθούν, με την μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία, κοινοτικοί πόροι που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω μέτρα στήριξης, και να προστεθούν στο αρχικό ποσό επιχορήγησης από το Υπουργείο Οικονομικών.

8ον. Προβλέπεται Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός, με αύξηση των πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση μέτρων προστασίας την δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό.
Οι σχετικές πιστώσεις αυξάνονται – είχαμε πει κατά 4 δισ. ευρώ – τελικά κατά 5 δισ. ευρώ.
Αυτό απαιτείται διότι:
Οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2,1 δισ. ευρώ.
Οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται στα 1,6 δισ. ευρώ.
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 1,4 δισ. ευρώ.
Η συνολική επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 5,1 δισ. ευρώ, μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Αυτή η επιβάρυνση, μαζί με τις πρόσθετες δαπάνες για την δημόσια υγεία, την «επιστρεπτέα προκαταβολή» για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για το Δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τίθενται σε προσωρινή αναστολή της εργασιακής σχέσης τους, και την έκτακτη ενίσχυση των εργαζομένων στη δημόσια υγεία, ανέρχεται πλέον στα 6,8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ.
Ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα, στο 2% του ΑΕΠ.
Και αυτά τα ποσά δεν περιλαμβάνουν την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού για τον μήνα Απρίλιο

«Η πατρίδα μας δίνει μία πάρα πολύ μεγάλη μάχη σε δύο πεδία. Το ένα είναι το υγειονομικό, που ελπίζουμε όλοι να το κερδίσουμε μέχρι το τέλος και πηγαίνει καλά.

Το δεύτερο όμως πεδίο, είναι το οικονομικό, στο οποίο θα πρέπει όλοι να έχουμε συνείδηση ότι η ζημία στην οικονομία είναι μεγάλη, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι τα μέγιστα δυνατά, αλλά μπροστά μας θα έχουμε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την οικονομία μας στην κατάσταση που ήταν πριν την έναρξη αυτής της κρίσης.

Εμείς ως κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων:

-Πρώτον, μετά τους νέους ΚΑΔ που ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών και τους νέους ενταγμένους στα μέτρα στήριξης, αναλαμβάνουμε την αποπληρωμή για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο όλων των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, έτσι ώστε να ελαφρύνουμε το δικό τους βάρος και να διατηρήσουμε την ευστάθεια του δανειακού συστήματος της χώρας. Το μέτρο αυτό δύναται να επεκταθεί χρονικά για άλλους δύο μήνες εάν και εφόσον καταστεί αναγκαίο σύμφωνα με την εξέλιξη της παρούσης κρίσης. Aσφαλώς, η αποπληρωμή του επιτοκίου συνδέεται με την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Επιχείρηση που θα προχωρήσει σε απολύσεις, δεν θα λάβει αυτήν την ενίσχυση.

-Δεύτερον, όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και οι Ενώσεις των Διαχειριστών Δανείων έχουν δεσμευτεί ότι όσοι βρίσκονται στην περίμετρο της προστασίας, δηλαδή οι δικαιούχοι των 800 ευρώ – τα νούμερα τα ακούσατε προηγουμένως από τον κ. Υπουργό των Οικονομικών -, αλλά και οι επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται στις πληττόμενες, περίπου το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, δικαιούνται αυτόματη τρίμηνη αναστολή της πληρωμής των χρεών τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουν και οι επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και εργοδότες, σε αυτήν την πρωτοφανή κρίση την οποία διανύουμε.

Θέλω εδώ να κάνω μία παρένθεση και να πω το εξής: Η πατρίδα μας με πολύ μεγάλο κόπο «έχτισε» κατά την προηγούμενη δεκαετία κουλτούρα πληρωμών η οποία έχει οδηγήσει στη σταδιακή αποκλιμάκωση των πιέσεων στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Αυτήν την κουλτούρα πληρωμών οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Κατά συνέπεια, καλώ όποιον τα οικονομικά του επιτρέπουν να συνεχίσει να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του, να το πράξει. Εάν αυτό γίνει στο μέτρο των ανθρώπων που μπορούν, τότε η επόμενη μέρα θα είναι πολύ ευκολότερη για όλους μας. Άρα, εμείς ως κράτος παρέχουμε την προστασία που πρέπει να παρασχεθεί, αλλά ο καθένας μας αναλαμβάνει και μερίδιο ατομικής ευθύνης.

-Τρίτον, σήμερα έχουμε μαζί με τον αρμόδιο Υφυπουργό, κ. Τσακίρη, νέα συνεννόηση με τις τράπεζες για να βρούμε λύση στο ζήτημα των επιταγών. Όπως ξέρετε έχει ανακοινωθεί από τον κ. Υφυπουργό Οικονομικών παράταση για 75 μέρες της λήξης της προθεσμίας πληρωμής των επιταγών. Αυτό δημιουργεί σε ορισμένες επιχειρήσεις, κυρίως εξαγωγικού χαρακτήρα, μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, όπως στην πληρωμή των υποχρεώσεών τους, στους προμηθευτές τους του εξωτερικού.

Τις επόμενες ημέρες ή και ώρες, θα υπάρχει ο τρόπος, απολύτως θεσμοθετημένος μέσω του τραπεζικού συστήματος, για την διευκόλυνση της αποπληρωμής των επιταγών αυτών, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των επιχειρήσεων και ο εφοδιασμός των ελληνικών επιχειρήσεων με πρώτες ύλες και με προμήθειες από το εξωτερικό.

Προς τούτο θα έχουμε και νεότερες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Το πρόβλημα είναι απολύτως αντιληπτό.

Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω και πάλι προς τους εκδότες των επιταγών. Η παράταση των 75 ημερών δίδεται γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι βρισκόμαστε σε εξαιρετικά έκτακτες οικονομικές συνθήκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει δοθεί άφεση υποχρεώσεων ιδιαίτερα σε επιταγές που έχουν κοπεί και εκδοθεί πολύ πριν από την κρίση.

Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους εκδότες των επιταγών εάν τα οικονομικά τους το επιτρέπουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις πληρωμές. Επαναλαμβάνω, όσο ομαλότερα ο καθένας μας αντιμετωπίσει αυτή την κρίση τόσο ευκολότερη θα είναι η επανεκκίνηση την επόμενη μέρα.

-Για την επανεκκίνηση. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, αρχές Απριλίου το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία δική μου και του Υφυπουργού, του κ. Τσακίρη, καταθέτει το πρώτο δισεκατομμύριο ως εγγύηση για να φτιαχτεί ο εγγυοδοτικός μηχανισμός για την παροχή εγγυημένων κεφαλαίων κινήσεως σε όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, που πλήττονται και των οποίων οι ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος είναι τις επόμενες εβδομάδες, το αργότερο ως τις αρχές Μαΐου, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να λάβουν εύκολα από τις τράπεζες δάνεια κινήσεως, εγγυημένα στο μεγαλύτερό τους μέρος από εμάς, ώστε να μπορέσουν με την επανέναρξη της δραστηριότητάς τους να λειτουργήσουν κατά το δυνατόν γρηγορότερα και να δημιουργηθεί και στην αγορά το αναγκαίο σοκ ρευστότητας το οποίο θα επιτρέψει στην οικονομία μας να πάρει ξανά μπρος.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι στιγμές που διανύουμε είναι πάρα πολύ κρίσιμες και θα πρέπει ο καθένας μας να καταλάβει ότι δεν είναι ώρα ούτε για μεταξύ μας κατηγορίες ούτε για μεταξύ μας γκρίνιες αλλά να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις.

Για το ζήτημα που έχει προκύψει με τους επιστήμονες θα αναφερθεί ιδιαίτερα ο κ. Βρούτσης και τη λύση την οποία έχουμε αποφασίσει.

Επαναλαμβάνω τις βασικές μας αρχές.

Πρώτον, σε αυτή την κρίση δεν θα αφήσουμε κανένα πίσω. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί και θα την ξεπεράσουμε όλοι μαζί.

Δεύτερον, το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει αλλά μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του και σκεπτόμενοι ότι θα έρθει η επόμενη μέρα στην οποία θα πρέπει να είμαστε όρθιοι, δυνατοί και έτοιμοι να τρέξουμε ξανά γρήγορα μπροστά.

Δεν πρέπει η τωρινή κρίση να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον μας το οποίο θα είναι διαρκές. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε την κατανόηση και τη λελογισμένη συμπεριφορά όλων.

Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των ανθρώπων για αυτό είμαστε εδώ, για αυτό ανακοινώνουμε διαρκώς καινούργια μέτρα, για αυτό ψάχνουμε να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις και όποια χρήματα μπορούμε να βρούμε είτε από κοινοτικά κονδύλια είτε τον κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά σε αυτή τη μάχη χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων και την υπευθυνότητα όλων για να πάμε μπροστά.

Και πιστεύουμε ότι αν όλα αυτά τηρηθούν και φυσικά πρώτα κερδίσουμε τη μάχη της υγείας που είναι η κύρια μάχη και αυτή η οποία δεν τίθεται καθόλου σε διαπραγμάτευση, θα μπορέσουμε με το σχέδιο που έχουμε και τα εργαλεία που φτιάχνουμε, να βάλουμε γρήγορα μπρος την οικονομία μας και να έχουμε ένα μέλλον εξαιρετικά αισιόδοξο».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ