“Τα παιδιά σώζουν ζωές” στο σχολείο του Ρίβιου Αιτωλ/νιας

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, στο σχολείο του Ρίβιου Αιτωλ/νιας, ο ανθρωπιστικός οργανισμός Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, θα εκπαιδεύσει τους μαθητές στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση,
μέσα από ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και την συμβολή δεκάδων εθελοντών εκπαιδευτών.

Το εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών KIDS SAVE LIVES έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ