Τηλέφωνα εξυπηρέτησης υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

O Δήμοs Ι.Π. Μεσολογγίου για την εξυπηρέτηση πολιτών τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail γνωστοποιεί στους δημότες τηλέφωνα υπηρεσιών του δήμου για καλύτερη εξυπηρέτηση:
Τηλεφωνικό Κέντρο – Πρωτόκολλο: 26313 60913
Γραφείο Δημάρχου: 26313 60900
ΚΕΠ Μεσολογγίου 26313 62300 – 2
Υπηρεσία Καθαριότητας: 26310 24730
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 26313 63332
Τμήμα Πολεοδομίας: 26313 63300
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 26313 60985
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: 26313 60978
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 26313 60984
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας (ΤΑΠ κ.λπ.): 26313 60992
Δημοτική Αστυνομία: 26310 22180

Το e-mail επικοινωνίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου είναι το:
messolonghi@1426.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ