Την Παρασκευή η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

Την ερχόμενη Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ώρα 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής, Πάτρα).
Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, ενώ θα γίνει ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, αλλά και για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ και της επίτευξης των ετήσιων στόχων.
Επιπλέον, θα δημοσιοποιηθούν οι νέες δράσεις προς εξειδίκευση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, η παρουσίαση της πορείας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς και για την εφαρμογή της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.
Θα γίνει παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων, ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την πληροφόρηση και επικοινωνία του ΕΠ.
Κλείνοντας, η συνεδρίαση θα γίνει αναλυτική συζήτηση και θα υπάρξουν παρεμβάσεις από τα μέλη.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.dytikiellada.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ