ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα θα συζητηθεί το θέμα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την αναβολή της συζήτησης του θέματος κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Σώματος, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας για ιατρικούς λόγους του Μελετητή να παρευρίσκεται και να παρέχει την απαραίτητη ενημέρωση.
Συγκεκριμένα στην πρόσκληση που απέστειλε η Πρόεδρος του Σώματος Αναστασία Τογιοπούλου, η 15η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 3:00 μ.μ. στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την «Γνωμοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκο Υφαντή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ