Το έργο “Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΓΕΜΗ” παρουσίασαν ο Υπουργός ΨΗΠΤΕ, Ν.Παππάς, ο Υφυπουργός Οικονομίας, Στ. Πιτσιόρλας, ο ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής, Στ. Ράλλης και ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κ.Μίχαλος


Ν. Παππάς: «Το e-ΓΕΜΗ θα προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταθέτουν ηλεκτρονικά τους ισολογισμούς τους, ώστε να επιτύχουμε την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχουμε δωρεάν 130.000 ψηφιακές υπογραφές»

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, παρουσίασε σήμερα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), μαζί με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα, τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Στέλιο Ράλλη και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο, το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) για την κατάθεση ισολογισμών με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές και παροχή απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις» (e-ΓΕΜΗ), προϋπολογισμού 11,3 εκατ. ευρώ.
Στόχος του e-ΓΕΜΗ είναι ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις της χώρας, όπως η κατάθεση των ισολογισμών. Με τη λειτουργία του έργου, θα παρασχεθούν δωρεάν 130.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές προς τις επιχειρήσεις μέσα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ).
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, αφού αποδέχθηκε πρόταση του ΕΒΕΑ, όπως κατατέθηκε από τον Πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Μίχαλο, για την ψηφιακή εκπαίδευση 15.000 στελεχών επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία (βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, e-commerce, digital marketing, εφαρμογές λογισμικού, ιστοσελίδες, κ.ά.), ανέφερε, μεταξύ άλλων, για το e-ΓΕΜΗ:
«Η χρονική συγκυρία που ανακοινώνουμε αυτό το κρίσιμο έργο είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς ολοκληρώνονται τα προγράμματα στήριξης της χώρας και οδεύουμε προς μία καθαρή έξοδο στις αγορές, μια εξέλιξη κρίσιμη και για το χώρο των επιχειρήσεων».
«Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Το σημείο στο οποίο βρίσκεται στο χάρτη, μπορεί να την καταστήσει αξιόπιστο κόμβο για τη διασύνδεση αγορών που αφορούν περί τα 800 εκατ. ανθρώπων. Με αυτή την προοπτικοί, εξοπλίζουμε τις επιχειρήσεις μας με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία».
«Το e-ΓΕΜΗ ως εργαλείο, θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρέχουμε δωρεάν 130.000 απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές στις επιχειρήσεις, μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Ενώ θα προσφέρει τη δυνατότητα να κατατίθενται ηλεκτρονικά οι ισολογισμοί, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, και μάλιστα σε επεξεργάσιμη μορφή».
«Με την πρωτοβουλία αυτή συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση πόρων, στον εξορθολογισμό των σχέσεων επιχειρήσεων και Δημοσίου και στην αναβάθμιση της παραγωγικότητας».
«Τελικός μας στόχος είναι η δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, ενός κόμβου διατειλουργικότητας, μέσω του οποίου πολίτες και επιχειρήσεις θα συναλλάσσονται με το Δημόσιο».
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, σημείωσε: «Θέλουμε το ΓΕΜΗ να αποτελέσει ένα πραγματικό Μητρώο, στο οποίο να προσέρχονται οι εταιρείες. Ένα Μητρώο που θα επιλύει προβλήματα. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι πολύ σημαντική. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΓΕΜΗ είναι τεράστιας σημασίας, διότι θα έχουμε την εικόνα όλων των επιχειρήσεων ανά πάσα στιγμή, ενώ με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα».
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Στέλιος Ράλλης, που παρουσίασε αναλυτικά το έργο, υπογράμμισε: «Πρόκειται για ένα έργο, αποτέλεσμα συνέργειας που επιβεβαιώνει και τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Όλα τα Μητρώα του Δημοσίου θα πρέπει να διαλειτουργούν και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Να σημειώσουμε πως η μη διαλειτουργικότητα των μητρώων και των έργων, όπως υλοποιούνταν από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, είναι ένας από τους λόγους που δεν έχουμε ψηφιακές υπηρεσίες ως σήμερα».
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω, εκ μέρους όλων των Επιμελητηρίων της χώρας, τον Νίκο Παππά και τον Στέργιο Πιτσιόρλα για τις προσπάθειες που καταβάλλουν, αλλά και για την αγαστή συνεργασία που έχουμε. Δεν έχει υπάρξει άλλη Κυβέρνηση, κατά τα χρόνια των μνημονίων, που να έχει σταθεί τόσο πολύ στον επιμελητηριακό θεσμό. Θυμίζω, πως μια άλλη Κυβέρνηση, μη αναγνωρίζοντας την αξία του επιμελητηριακού θεσμού ήθελε να κλείσει τα Επιμελητήρια. Αξίζει να σημειώσω ότι ο επιμελητηριακός θεσμός είναι ανεξάρτητος και οφείλει να συνεργάζεται –εκ του θεσμικού του ρόλου- με όλες τις Κυβερνήσεις προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας. Και αυτό πράττει».
Αναφέρεται, συμπληρωματικά, πως με το e-ΓΕΜΗ, θα δοθεί η δυνατότητα:
Κατάθεσης και διατήρησης των ισολογισμών των επιχειρήσεων σε ψηφιακή μορφή, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
Κατοχής των υποβληθέντων στοιχείων σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε να μπορεί να γίνεται ανάλυση των οικονομικών δεδομένων με πολλαπλό όφελος για τα στοιχεία που θα μπορούν να παραχθούν για την Ελληνική Οικονομία.
Εξέλιξης του ΓΕΜΗ σε βασικό τμήμα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, που αναπτύσσεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με επέκταση των Στατιστικών του ΓΕΜΗ, ενσωμάτωση Ψηφιακών χαρτών (GIS) και τυποποίηση Δεικτών Επιχειρηματικής Εξέλιξης.
Επίσης, με το e-ΓΕΜΗ, θα επιτευχθεί:
Η ψηφιακή αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας.
Η εξοικονόμηση πόρων, αφού θα μειωθεί η διακίνηση χαρτιού.
Η διαφάνεια.
Η μείωση της γραφειοκρατίας.
Η βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.
Η βελτίωση της ψηφιακής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Σημειώνεται, τέλος, πως το e-ΓΕΜΗ έχει εξαγγελθεί, ως έργο που βρίσκεται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, από τον Υπουργό ΨΗΠΤΕ, Νίκο Παππά, εδώ και μερικούς μήνες, ενώ στην παρούσα φάση μπαίνει στην τελική ευθεία υλοποίησης.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ