Το ιταλικό παράδειγμα με το πολύ φθηνό αγροτικό πετρέλαιο και η αγορά που θέλει πιο ακριβό… το βάζο

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα των πολεµικών ανατιµήσεων, το επίσηµο θεσµικό όργανο των Ιταλών αγροτών, υπολογίζει ότι για κάθε 1 ευρώ που ξοδεύεται από τους καταναλωτές για την αγορά φρέσκων ή επεξεργασµένων τροφίµων, µόλις τα 15 λεπτά φτάνουν στον αγρότη που διέθεσε την παραγωγή του. Όπως σχολιάζει η Coldiretti στην ίδια ανάλυση που βασίζεται σε επίσηµα στοιχεία της αγροτικής στατιστικής υπηρεσίας Ismea, σε περιπτώσεις βαριά µεταποιηµένων προϊόντων, η επιστροφή στους αγρότες για κάθε ευρώ που ξοδεύεται περιορίζονται σε 6 λεπτά.

Με άλλα λόγια, η Coldiretti βρίσκει αφορµή για να φουντώσει δύο µέτωπα που εγκλωβίζουν σε αρνητικά οικονοµικά µεγέθη τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις της χώρας, ένα διαχρονικό και ένα συγκυριακό: τα αχαλιναγώγητα περιθώρια κέρδους που εξασφαλίζει το δίκτυο διανοµής τροφίµων και το αυξηµένο κόστος παραγωγής.

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα µιας γυάλινης συσκευασίας 700ml µε σάλτσα ντοµάτας, που έχει µέση τιµή στο ράφι τα 1,30 ευρώ, το 53% της αξίας αυτής καλύπτεται από τα περιθώρια κέρδους της αλυσίδας διανοµής και της λιανικής. Το 18% αφορά τα καθαρά έξοδα της µεταποίησης, το 10% είναι το κόστος της φιάλης, µόλις το 8% είναι η αναγνωρισµένη αξία για τις ντοµάτες, το 6% αφορά στα µεταφορικά, το 3% στις ετικέτες και το καπάκι της φιάλης και το 2% σε διαφηµιστικά έξοδα.

Αναφορικά µε το κόστος παραγωγής, όσο οι µηχανές ζεσταίνονται για τις εαρινές σπορές και φροντίδες, εκφράζονται ανησυχίες από την πρόθεση των αγροτών της χώρας να µην εφαρµόσουν την πλήρη καλλιεργητική τους ατζέντα. Συγκεντρωτικά, µια στις 3 εκµεταλλεύσεις της Ιταλίας αναµένεται να περιορίσει την παραγωγικότητά της κατά 50% προκειµένου να αποφευχθεί το ρίσκο που συνεπάγεται η αγροτική δραστηριότητα σε ένα τόσο ευµετάβλητο περιβάλλον. Η συνδικαλιστική οργάνωση των Ιταλών αγροτών, εκτιµά ότι για την τρέχουσα περίοδο, το συνολικό κόστος της αγροτικής παραγωγής επιβαρύνεται κατά 8 δισ. ευρώ, ενώ η προστιθέµενη αξία της αγροτικής δραστηριότητας περιορίζεται κατά 2%.

Η συζήτηση για επιδότηση της αγοράς λιπασµάτων δεν έχει φουντώσει ακόµα στη χώρα, αν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στηρίζονται τα αιτήµατα περί µείωσης του κόστους παραγωγής που έχουν διατυπωθεί επανειληµµένα από οµάδες κρατών µελών. Οι Ιταλοί αγρότες εστιάζουν κυρίως στο κόστος του πετρελαίου, αφού εδώ εντοπίζουν περισσότερα περιθώρια κρατικής παρέµβασης.

Σηµειώνεται ότι το κόστος του αγροτικού πετρελαίου στην Ιταλία αυτήν τη στιγµή ανέρχεται σε 1,50 ευρώ το λίτρο, όταν η γενική τιµή στη γειτονική χώρα βρίσκεται λίγο πάνω από τα 2,20 ευρώ. Αυτό γιατί οι Ιταλοί αγρότες αγοράζουν µε µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ (10% έναντι 22% που ισχύει για την γενική κατανάλωση) αλλά και µε µειωµένο κατά 72% ΕΦΚ πετρελαίου (0,13 λεπτά έναντι 62 λεπτά για τη γενική κατανάλωση).Μάλιστα η χώρα εξασφάλισε επιπλέον έκπτωση 15 λεπτών για το αγροτικό πετρέλαιο Την ίδια στιγµή στην Ελλάδα, οι αγρότες γεµίζουν µε την τιµή του πετρελαίου diesel από 1,90 έως 2 ευρώ το λίτρο.

 

Πηγή: agronews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ