Το ΠΠΝΠ επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας- Σε τροχιά υλοποίησης παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ

Η ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τριών σημαντικών έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτέλεσε το αντικείμενο των συζητήσεων που πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Πρόκειται για παρεμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 8 εκατ. ευρώ οι οποίες αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, όπως επίσης την προμήθεια βιοϊατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

«Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας.

Η Δημόσια Υγεία είναι αγαθό με απτή, καθημερινή έννοια. Ενισχύουμε κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην αναβάθμιση των δομών υγείας και στοχεύει στο καλύτερο περιβάλλον νοσηλείας των ασθενών. Νοιαζόμαστε για τον πολίτη» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, κατά τη συνάντηση που είχε με την Διοικήτρια του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γιούλη Μαμμή .

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρεμβαίνει στον πυρήνα των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος με τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων που είναι αφ’ ενός κτιριακές και συνδυάζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση και αφ’ ετέρου προμήθειας εξοπλισμού (ιατρικός και ξενοδοχειακός). Στο σύνολό τους έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Δύο από τα έργα συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ το τρίτο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Έργο προϋπολογισμού 6,6 εκατ. ευρώ είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. «Αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» τόνισε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν θα αναβαθμιστεί αισθητά η παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς, ενώ ως προς τα ενεργειακά οφέλη, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 40%, γεγονός που σημαίνει ότι θα αποδεσμευτούν πολύτιμοι πόροι, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την κάλυψη άλλων αναγκών».
Στη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο και σύνθετο έργο. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα τεχνικές συναντήσεις, ώστε από τον Απρίλιο να ξεκινήσουν δημοπρατήσεις.

Με τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», θα επιτευχθεί καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και έξυπνη διαχείριση της ενέργειας. Οι χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις στα κτίρια περιλαμβάνουν βελτιώσεις στη θερμομόνωση για τη μείωση των θερμικών απωλειών, επεμβάσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, καινοτόμο έλεγχο για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Επίσης προβλέπεται αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την τοποθέτηση κεντρικών ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Εντός του προσεχούς δεκαημέρου προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί η προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού ύψους 1,1 εκατ. ευρώ. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» χρηματοδοτείται o νέος εξοπλισμός στα Χειρουργεία, στη ΜΕΘ και στην Καρδιολογική Κλινική, όπως αναισθησιολογικά μηχανήματα, μόνιτορ με κεντρικό σταθμό, χειρουργικά τραπέζια, σύστημα τρισδιάστατης υπερηχοτομογραφίας, φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας κ.α.

Στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου επίσης τοποθετείται η δημοπράτηση της προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού, έργο ενταγμένο στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συγκεκριμένα χρηματοδοτείται με 1,1 εκατ. ευρώ η προμήθεια 100 ηλεκτρικών και 468 μηχανοϋδραυλικών κλινών νοσηλείας, 50 φορείων μεταφοράς ασθενών, 50 αμαξιδίων, 3 κρεβατιών επιτόκων, 85 εξεταστικών κλινών, 250 καρεκλών θαλάμου ασθενών και 35 τροχήλατων ακάθαρτου ιματισμού, με στόχο την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού, λόγω παλαιότητας εξοπλισμού του ΠΓΝΠ.

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο ΠΠΝΠ, εκ μέρους της Περιφέρειας συμμετείχαν ακόμα η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Διονυσία Μαράτου, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας και ο Προϊστάμενος Μονάδας Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ευάγγελος Γεωργίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ