Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας προγραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αρχαία Ολυμπία, 20 Νοεμβρίου 2021

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ)Δυτικής Ελλάδας, υλοποίησαν Υβριδική Ενημερωτική Ημερίδα για τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού” το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, στην Αρχαία Ολυμπία.
Μετά το καλωσόρισμα του φιλοξενούντος Δημάρχου Γιώργου Γεωργιόπουλου, την Ημερίδα χαιρέτησαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπυρίδων Σπυρίδων, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος, καθώς και ο Δήμαρχος Αιγιαλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καλογερόπουλος.
Ο κ. Γεωργιόπουλος, στο σύντομο χαιρετισμό του, χαρακτήρισε την Αρχαία Ολυμπία ως μια παγκόσμια πολιτιστική δύναμη, μια παγκόσμια πόλη, ένα εθνικό κεφάλαιο. «Γεγονός που ακόμη στη χώρα μας δεν έχει γίνει αντιληπτό. Και αυτό αποδεικνύεται από τα ελάχιστα έργα που έχουν γίνει από το 1870 που έγιναν οι ανασκαφές έως σήμερα», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στις ανάγκες της περιοχής αλλά και στις παθογένειες που την ταλανίζουν χρόνια.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, στο χαιρετισμό του, αφού παρουσίασε συνοπτικά τα εμβληματικά έργα που η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί, τόνισε το εύρος των χρηματοδοτικών πηγών της νέας προγραμματικής περιόδου, με έμφαση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», που βοηθά στη δημιουργία ενός «εμπροσθοβαρούς ΕΣΠΑ», υπό την έννοια της επικουρικότητας ώστε έργα, μετά από ωρίμανση να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
Αναφέρθηκε επίσης στις κρίσιμες υστερήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της στελέχωσης και της ενημέρωσης και στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΑΑ για να στηρίξει σε αυτούς τους τομείς την Τοπική Αυτοδιοίκηση: (α) με τη λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας των Δήμων, με προτεραιότητα σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους ή σε Δήμους με ανεπαρκή Τεχνική Υπηρεσία, (β) με τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Μηχανικών Μελετητών και Βοηθών Επιβλεπόντων – Επιμετρητών, που τηρεί και (γ) με τον συνεχώς επικαιροποιημένο «Ηλεκτρονικό οδηγό χρηματοδοτήσεων», που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.
Κλείνοντας την ομιλία του, είπε χαρακτηριστικά ότι «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική αναπτυξιακή πρόταση που θα περιλαμβάνει έργα και δράσεις, με προστιθέμενη αξία και βιωσιμότητα, με στόχους την ενδυνάμωση της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή»
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ, αφού διευκρίνισε ότι όλοι οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι έτοιμοι να καταθέσουν προτάσεις ώστε να συμβάλλουν στην υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι περιφερειακοί Δήμοι, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, κυρίως εξειδικευμένου, πόρων και υποδομών.
Ζήτησε τέλος από την διοίκηση της ΕΕΤΑΑ, να προχωρήσει στη δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας, στελεχωμένης από το εξειδικευμένο προσωπικό που προσλαμβάνεται τώρα, που θα έχει ως αντικείμενό της την υλοποίηση των προτάσεων των μικρών Περιφερειακών Δήμων.
Τέλος, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ, ζήτησε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται σήμερα. «Η επιτυχία μας εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ό ένας είναι η πολιτεία με τους εκφραστές της, (το ΥΠΕΣ και τις Περιφέρειες) και ο άλλος η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄Βαθμού. Με άλλα λόγια, για να προχωρήσουμε μπροστά, επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών πληγών που ταλανίζουν χρόνια τώρα, όχι μόνον την Τ.Α. αλλά και τη χώρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων», υπογράμμισε.
Στόχος της Ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά περίπου 100 αιρετοί και εργαζόμενοι από τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήταν η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ΟΤΑ, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.
Ειδικότερα:
Το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσίασαν ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Ιωάννης Φίρμπας, ο Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής Γιώργος Ζερβός, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β΄ της ΕΥΣΕΚΤ Χρήστος Κύρκογλου η Προϊσταμένη της ΕΥΔ Δυτικής Ελλάδας Άλκηστη Σταθοπούλου και ο Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ.
Στις Δράσεις του Πράσινου Ταμείου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Στάθης Σταθόπουλος, ενώ για τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση εισηγήθηκε ο Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ