Υπεγράφη από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων η σύμβαση του έργου “Βελτίωση βασικού οδικού δικτύου Βόρειας Κέρκυρας”, προϋπολογισμού άνω των 3,8 εκατ. €

  • Σε 18 μήνες βάσει της σύμβασης το έργο θα έχει ολοκληρωθεί ανακουφίζοντας τόσο τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες της Βόρειας Κέρκυρας, με την παρουσία των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής

  • Αντικείμενο του έργου πνοής για τη Βόρεια Κέρκυρα, είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση του πολύπαθου κεντρικού οδικού δικτύου του βορείου συγκροτήματος του νησιού

  • Μεγάλη ικανοποίηση από τις τοπικές κοινωνίες

Ως μια σημαντική ημέρα για την Βόρεια Κέρκυρα χαρακτήρισε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, τη σημερινή (01/03/22), κατά την οποία υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης έργου για την βελτίωση του βασικού οδικού δικτύου της Βόρειας Κέρκυρας, το οποίο δημοπρατήθηκε στο τέλος του 2020.

«Σήμερα μπαίνει η βάση για την βασική υποδομή της ευημερίας και τη;ς ανάπτυξης στην Βόρεια Κέρκυρα, ένα έργο για όλους τους Κερκυραίους πολίτες και βέβαια για την τουριστική δραστηριότητα.

Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας στην Διοίκηση της Περιφέρειας θέσαμε ως στόχο την προετοιμασία και ολοκλήρωση αυτού του έργου. Σχεδιάστηκε, ωρίμασαν οι μελέτες, ολοκληρώθηκαν όλες οι χρονοβόρες διαδικασίες και δημοπρατήθηκε στο τέλος του 2020.

Σήμερα υπογράφεται η Σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου κ. Γεώργιο Βερονίκη, και ελπίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας θα έχουν μία καλή συνεργασία μαζί του για την συντομότερη και αρτιότερη ολοκλήρωσή του. », υπογράμμισε μεταξύ άλλων στην ομιλία της η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο Πολιτιστικό Κέντρο Βελονάδων, στην βορειοδυτική Κέρκυρα.

Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρέστησαν – εκτός από την Περιφερειάρχη, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου – ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, Μανώλης Ορφανουδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Κώστας Ζορμπάς, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής , Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης, Μελίτα Ανδριώτη και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Νίκος Μουζακίτης.

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 3.837.850 € προερχόμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ ανάδοχος του έργου είναι η εργοληπτική εταιρεία «Γεώργιος Βερονίκης», με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής.

Το έργο, το οποίο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, έχει ως αντικείμενό του συντήρηση και την αποκατάσταση του κεντρικού οδικού δικτύου του βορείου συγκροτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και περιλαμβάνει παρεµβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφλατοταπήτων, αντιµετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).

Περιλαµβάνει επίσης τις απαιτούµενες επεµβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική

λειτουργία των συνοδών αντιπληµµυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταµένων ή

κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι

αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγµατα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισµός αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής οµβρίων κλπ).

Επιπλέον περιλαµβάνει αναγκαίες παρεµβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας,

διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήµανσης).

Η εν λόγω εργολαβία αφορά στις περιφερειακές οδούς 24, 25 και 17. Αναλυτικότερα στις περιοχές:

  • Τζάβρος, Δασιά, Ύψος, Μπαρμπάτι, Ρόδα, Αχαράβη, Σιδάρι

  • Γέφυρα Ιατρών, Τρουμπέτα Χωροεπίσκοποι, Καβαλούρι, Καρουσάδες

  • Διασταύρωση Τρουμπέτα, Αγρός, Βελονάδες

Η Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να ενημερώσει τους Προέδρους και τους παραγωγικούς φορείς στο επόμενο διάστημα και στον ίδιο χώρο του ωραίου Πολιτιστικού Κέντρου Βελονάδων, για την πορεία του έργου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ