Υπεγράφη η σύμβαση για την «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Κεφαλοβρύσου και σύνδεση με ΕΕΛ Αιτωλικού»

Υπεγράφη σήμερα από το Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο και τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΜ Γ. Κοντογιάννη, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Κεφαλοβρύσου και σύνδεση με ΕΕΛ Αιτωλικού». Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ίδια συμμετοχή του φορέα υλοποίησης. Ο αρχικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 776.209 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος του οικισμού Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού και συγκεκριμένα αυτού που γειτνιάζει με τις πηγές του Κεφαλοβρύσου από τις οποίες υδρεύεται το Αιτωλικό. Σο έργο περιλαμβάνει τμήμα του ενός κύριου συλλέκτορα και δευτερεύοντες αγωγούς του οικισμού Κεφαλοβρύσου, αντλιοστάσιο απαγωγής λυμάτων και τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού που μεταφέρει τα λύματα στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη, τον συλλέκτορα του Αγ, Ιωάννη, αντλιοστάσιο απαγωγής λυμάτων (του Αγ. Ιωάννη) και καταθλιπτικό αγωγό που μεταφέρει τα λύματα στο υφιστάμενο δίκτυο της Ανατολικής συνοικίας Αιτωλικού μέσω του οποίου καταλήγει στις Ε.Ε.Λ. του Αιτωλικού. Το δίκτυο έχει συνολικό μήκος 1.808 μ. και οι καταθλιπτικοί αγωγοί 353 μ. Επίσης περιλαμβάνει φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων και φρεάτια πεζοδρομίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ