Υποβολή πρότασης για δημιουργία «Κέντρου Κοινότητας» και ενίσχυση της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Μεσολογγίου

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τα προγράμματα και τις κοινωνικές υπηρεσίες, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου κατέθεσε προτάσεις προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι οποίες αφορούν την δημιουργία «Κέντρου Κοινότητας» καθώς και την ενίσχυση της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Το «Κέντρο Κοινότητας» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και τις υπηρεσίες που υλοποιούνται στο Δήμο και έχουν ως αντικείμενο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Για το λόγο αυτό, πεδία δράσης του «Κέντρου Κοινότητας» αποτελούν η ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών, η συνεργασία με υπηρεσίες και δομές καθώς επίσης η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, είναι ωφελούμενοι του προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Παράλληλα, πρόταση κατατέθηκε και για την ενίσχυση της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου το οποίο ήδη δραστηριοποιείται στο δήμο, προσφέροντας σε τακτική βάση τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης- καθημερινής χρήσης σε ένα ευρύ αριθμό οικογενειών και ατόμων του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου . Ωστόσο οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες επιβάλλουν την περαιτέρω υποστήριξή του, είτε με τη μορφή χρηματοδότησης, είτε με ενίσχυση μέσω του απαραίτητου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της δομής .
Και οι δυο προτάσεις οι οποίες έλαβαν την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάσσονται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 09).
Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος, σε δήλωσή του σημειώνει ότι «…στόχος μας ως δημοτική αρχή είναι όλες οι υπηρεσίες και οι κοινωνικές δομές του Δήμου να λειτουργούν αποδοτικά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα καλύτερης και άμεσης εξυπηρέτησης στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν εντονότερα προβλήματα διαβίωσης».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ