Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του επαρ. Οδικού δικτύου Κεφαλληνίας από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θ.Γαλιατσάτο

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του επαρ. Οδικού δικτύου Κεφαλληνίας, προϋπολογισμού δημοπράτησης 387.887,88 ευρώ και τελικού ποσού 155.155,16 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Ανάδοχος της σύμβασης του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , σύμφωνα με την απόφαση ΣΑΕΠ 522, που περιλαμβάνει το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» , είναι ο Βασίλειος Νικηφόρος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΥΠΛΟΙΑ Α.Τ.Ε.».
Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ