Υπογραφή συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Αγρινίου»

Στην υπογραφή συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Αγρινίου» προχώρησε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Πάρκου στο Αγρίνιο με σύγχρονες υποδομές και χρηματοδοτικά εργαλεία, μηχανισμούς υποστήριξης και ανάπτυξης της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

Ο Δήμος Αγρινίου προχωρά τις διαδικασίες ξεκινώντας από την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου ώστε να υλοποιηθεί και να αποδοθεί στις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

«Ένα μεγάλο έργο, μια οραματική διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά. Το πρώτο βήμα έγινε με την υπογραφή συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Αγρινίου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα δημιουργήσει ένα δημιουργικό και αναπτυξιακό μέλλον στηρίζοντας θέσεις εργασίας και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τόπο μας. Ένα σχέδιο που πιστέψαμε, κυνηγήσαμε και θα υλοποιήσουμε», δήλωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ