ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΒΡΕΦΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η παροχή θέσεων φροντίδας, φιλοξενίας και φύλαξης σε βρέφη, νήπια, παιδιά, και παιδιά με αναπηρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, βρεφονηπιακούς ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα ΕΣΠΑ 2014 -2020, διασφαλίστηκε μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη για διάθεση ποσού 3,8 εκ. Ευρώ.

[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/7_8_18/KATSIFARAS PAIDIKOI.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ