ΧΑΜΗΛΗ Η ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ HPV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι, η εμβολιαστική κάλυψη των εφήβων Ελληνίδων την περίοδο 2008-2014 ήταν μόλις 8,9%, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά, τα οποία έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ