Χρηματοδότηση της μελέτης για την παράκαμψη του φράγματος Πείρου – Παραπείρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Άμεσα η δημοπράτηση

Εντάθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μελέτη για την νέα χάραξη οδού, μήκους περίπου 12 χλμ, η οποία θα συνδέει την Πάτρα με την Τρίπολη και απαιτείται για την παράκαμψη του φράγματος Αστερίου. Στόχος του έργου είναι να βελτιωθούν οι κανόνες ασφαλείας, να μειωθεί ο χρόνος διαδρομής, να μειωθούν οι εκλυόμενοι ρύποι και να προστατευθεί η σχηματιζόμενη τεχνική λίμνη από πιθανή ρύπανση.

Επίσης, η συγκεκριμένη μελέτη απαιτείται για τη βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης. Παράλληλα θα περιλαμβάνει και μελέτη διαμόρφωσης των προβλεπόμενων ισόπεδων κόμβων, με τους οποίους θα πραγματοποιείται η σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, καθώς και το παράπλευρο οδικό δίκτυο που απαιτείται.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 1.900.000 ευρώ και περιλαμβάνει επιμέρους μελέτες, όπως Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφίας, συγκοινωνιακών έργων, στατική, υδραυλικών έργων (οριστική υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδοστρώματος.κ.ά.), ηλεκτρομηχανολογικών έργων, γεωλογική, γεωτεχνική και μέχρι τεύχη δημοπράτησης.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης για την παραλλαγή της χάραξης της Ε.Ο. 33 Πατρών – Τριπόλεως στην περιοχή λεκάνης του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου». Η πράξη εντάχθηκε με Απόφαση του Αλέξη Χαρίτση, ως Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

«Πρόκειται για ένα έργο που έχει ανάγκη η περιοχή μας. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Φράγμα, η υφιστάμενη οδός θα είναι για προσωρινή χρήση. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για τη νέα χάραξη. Σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα έρθει προς έγκριση η δημοπράτηση της μελέτης», ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ