Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Αιτωλ/νίας – Πλήρη διαφωνία σε ενδεχόμενη κατάργηση του Τμήματος ΔΠΦΠ

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ Νομού Αιτωλ/νίας στην συνεδρίασή της, την 18η Φεβρουαρίου του έτους 2019 συζήτησε το ζήτημα του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στο Αγρίνιο και εκφράζει ομόφωνα την πλήρη διαφωνία της σε ενδεχόμενη κατάργηση του Τμήματος ΔΠΦΠ και προτείνει τα παρακάτω:
Να δοθούν επαγγελματικά δικαιώματα στους Αποφοίτους του Τμήματος ΔΠΦΠ, με βάση το σχέδιο ΠΔ που προτάθηκε από το ΤΕΕ.
Να αναβαθμιστεί το Τμήμα σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος μέσω ανάλογης αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών, τις απαραίτητες προσθήκες μελών ΔΕΠ, τη στήριξη του τομέα της έρευνας και τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και εργαστηρίων.
Να διεκδικηθούν και να δοθούν ΟΛΑ τα απαραίτητα κονδύλια για την επίτευξη των παραπάνω προτάσεων.

Εν κατακλείδι το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την αλληλεγγύη του στα αιτήματα των φοιτητών και την αμέριστη υποστήριξή του στο δίκαιο αγώνα τους.

“Καταδικάζουμε την μέχρι τώρα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας που κρατά σε ομηρία τους φοιτητές και τις οικογένειες τους και υποβαθμίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό μας.” αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση του ΤΕΕ Αιτωλ/νιας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ