Ἄρχισαν οἱ Παρακλήσεις πρός τήν Παναγία στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν

Ἡ Α’ Παράκληση ἐτελέσθη τὴν Τετάρτη 1.8.2018, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας ἡ ὁποία ἁγιογραφήθη στὸν Ἅγιον Ὂρος καὶ προσεφέρθη ὡς δωρεὰ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἀπὸ τὴν εὐσεβεστάτη κ. Μαρία Ἀλεξοπούλου, τὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἀπό καρδίας καὶ τῆς εὐχήθηκε τὰ δέοντα.
Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας περὶ τῆς Θεοτόκου καὶ ἐξήγησε γιατί τιμᾶται ὡς Θεοτόκος, ἀειπάρθενος, ὡς Ἐλεοῦσα καὶ Παραμυθία τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ Β’ Παράκληση ἐτελέσθη τήν Πέμπτη 2.8.2018, στὸν ὀρεινὸ χωριὸ Πτέρη Τριταίας, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.
Στὴν Παράκληση συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς τῆς περιοχῆς Τριταίας, ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας, ὁ Βουλευτὴς κ. Ἀνδρέας Ριζούλης, ὁ Θεόδωρος Μπαρής, Προϊστάμενος τοῦ Τμήματος Ἐπιστομονικῆς Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Βγενόπουλος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Διαμερίσματος, ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ μικροῦ χωριοῦ καὶ πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν γύρω περιοχή.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὴν θαυμαστὴ προστασία τῆς Παναγίας πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ στὴν εὐσέβεια τῶν χριστιανῶν, ὡς ἐκχείλισμα καρδίας μὲ τρόπους συγκλονιστικοὺς καὶ συγκινητικούς.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε τὸν ἐπὶ δεκαετίες πολλές, Ἱεροψάλτη τῶν χωριῶν, Κουμπερίου, Πτέρης καὶ Μυλωναΐικα, κ. Ἀνδρέα Παναγόπουλο καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐγκαινίασε τὸν νέο Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορίας, ἐπαινέσας τὸν Ἱερέα π. Παντελεήμονα Γεωργόπουλο, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο καὶ ὅλους τούς Ἐνορίτας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ