Ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιώτη Κουρουμπλῆ στὸν Μητροπολίτη Πατρῶν

Τήν Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Παναγιώτης Κουρουμπλῆς εὑρισκόμενος στὴν Πάτρα, ἐπεσκέφθη τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, στὸ Ἐπισκοπεῖο.
Ὁ κ. Κουρουμπλῆς εἶχε γιὰ ἀρκετὴ ὥρα συνομιλία μὲ τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν τρέχουσα κατάσταση καὶ τὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα ἀλλά καί ἰδιαίτερα ἡ πόλις τῶν Πατρῶν καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι πολλὰ καὶ πολύ δύσκολα.
Ἐπιπλέον ὁ Σεβασμιώτατος ἔθεσε ὑπ’ ὄψιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, τὴν ἀνάγκη τῆς ἐθνικῆς ἐνότητας, προκειμένου νὰ διαφυλαχθῆ ἡ ἰδιοπροσωπεία τῆς χώρας μας, ἡ πνευματικὴ της κληρονομιά, ἡ πίστη, ἡ παράδοση, ἡ ἱστορία, ἂν θέλωμε, νὰ ἔχωμε συνέχεια ὡς Ἔθνος καὶ ὡς Λαός.
dsc04428
Στίς δηλώσεις του ὁ κ. Ὑπουργός ἀνεφέρθη στήν προσωπική φιλία πού τόν συνδέει μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, ἀλλά καί στήν χρησιμότητα τῆς συνομιλίας τους.
Στὴν συνέχεια ὁ κ. Ὑπουργός, εἶχε ἐπαφὲς μὲ ἄλλους φορεῖς στὴν Πάτρα.
dsc04432

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ