Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, στήν Πάτρα.

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στούς πανηγυρίζοντες ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τήν παραμονή, 25.10.2016, τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἰσώματος, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στόν βίο καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καί στόν σκοπό τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς.

Ἀνήμερα, 26.10.2016, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρῶν , μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους Λαοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰδιαιτέρως στόν Ἃγιο Δημήτριο, ὁ ὁποῖος ὡς χαρακτηριστικά εἶπε, εἶναι εὐεργέτες τῆς κοινωνίας μας, ἀφοῦ εἶναι ἀκοίμητοι πρέσβεις πρόςμ Κύριον καί ἀποτελοῦν πρότυπα ζωῆς καί φωνές ἀντίστασεως στήν πνευματική κατάπτωση. Ἀντί αὐτῶν τῶν εὐεργεσιῶν ὡς εὐγνωμοσύνην καί εὐχαριστίαν, ἂς μιμούμεθα αὐτῶν τάς ἀρετάς.

Ἐπίσης, ἐπήνεσε τά παιδιά τῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας γιά τήν συμμετοχή τους στήν Θεία Λειτουργία καί εὐχαρίστησε τούς Δασκάλους καί τούς Γονεῖς τους, γιατί μεγαλώνουν τά παιδιά ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου.

Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Αγίου Δημητρίου Πατρῶν, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς (Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία), προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο), ὁ ὁποῖος ἓλκει τήν καταγωγή του ἀπό τήν Πάτρα, ὃστις καί ὡμίλησε ἐπικαίρως πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα πού εἶχε κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό καί τά πέριξ αὐτοῦ.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος τήν παραμονή, 25.10.2016, ἐτέλεσε τόν Ἑσπερινό καί ὡμίλησε ἐπικαίρως στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Ἀνήμερα, 26.10.2016, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἂρλας Πατρῶν, μέ τήν συμμετοχή τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τοῦ χωριοῦ, ἀλλά καί τῶν γύρω περιοχῶν.

Ὁ Θεοφιλέστατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στόν βίο καί τήν πολιτεία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί στόν ὁμολογιακό χαρακτῆρα τῆς ζωῆς του.

Ἐπίσης, μετέφερε σέ ὃλους τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
1
2
3
4
4

6
8
9

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ