Ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης στὴν Πάτρα.

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου τῆς Παναγίας στὸν μεγαλοπρεπῆ καὶ ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης τῶν Πατρῶν.

Τὴν παραμονὴ τὸ βράδυ, 7.9.2017, ἐτελέσθη Ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὑπὸ τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Ἀρτεμίου Ἀργυροπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀνήμερα, τὸ πρωί, 8.9.2017, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, τὴ συμμετοχῇ πολλῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ πλήθους Λαοῦ, ποὺ κατ’αὐτάς τὰς ἡμέρας προσέτρεξε στόν Ἱερό Ναό Της, γιά νὰ καταθέσῃ τὰ μῦρα τῆς εὐλαβείας του στὸ ἱερὸ Εἰκόνισμά Της.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὴν προετοιμασία τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννας, γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς Θεόπαιδος Μαριὰμ καὶ ἑστίασε στὴν προετοιμασία ποῦ πρέπει νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι σήμερα ὅταν πρόκειται νὰ ἔλθουν εἰς Γάμου κοινωνία καὶ νὰ ἀποκτήσουν παιδιά καὶ ἡ ὁποία δὲν πρέπει νὰ ἐξαντλεῖται στὰ κοσμικὰ πράγματα καὶ στὶς ἐργασίες τὶς πολυέξοδες πού δὲν ὀφελοῦν, ἀλλὰ νὰ γίνεται προετοιμασία μὲ προσευχή, μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ μὲ τὴν συναίσθηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος γίνεται συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ .

Ἐπίσης, ἀνεφέρθη στὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ὥρα τῆς συλλήψεώς τους ἔχει ψυχή, ὅπως καὶ σῶμα καὶ γι’αὐτὸ τὸν λόγο, ὁποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφῆς τοῦ ἐμβρύου συνιστᾶ φόνο καὶ τέλος στὸ τρίτο σημεῖο τοῦ κηρύγματός του, ἀνεφέρθη στὴν παγκόσμιο χαρὰ καὶ στὴν παγκόσμια γιορτὴ τῆς Παναγίας μας καὶ ἐπεσήμανε ὅτι αὐτὲς εἶναι οἱ παγκόσμιες ἑορτὲς ποὺ πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἑορτάζουν καὶ ὄχι οἱ παγκόσμιες ἡμέρες ποὺ σήμερα μᾶς ἐπιβάλλουν καὶ οἱ ὁποῖες εἶναι ξένες μέ τήν πνευματικότητα καί τήν Ὀρθόδοξη παράδοσή μας καὶ οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς Πατρίδος μας.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε Ἀναγνῶστες, τοὺς εὐλαβεστάτους Νέους, Γεώργιο Σπυρόπουλο, Ἀνδρέα Καχριμάνη καὶ Παναγιώτη Μηνιάτη καὶ τοὺς ἐπήνεσε γιὰ τὸ ἦθος τους καὶ τὴν ἀφοσίωσή τους στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία.

Ἐπίσης, συνεχάρη τὸ προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Κωνσταντῖνο Παπαδόπουλο καὶ τοὺς συνεργάτες του γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως, ὡς καὶ ὅλους τούς Ἐνορίτας γιὰ τὴν εὐσέβειά τους καὶ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν Ἐκκλησία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ