1.200.000,00 ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Ο υπουργός υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διοχετεύει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το ποσό του 1.200.000,00 ευρώ, για την αποκατάσταση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή.
Πρόκειται για ένα ακόμη έργο που αναδεικνύει τη στροφή που έχει κάνει η κυβέρνηση στην ατζέντα της χρηματοδότησης του ΠΔΕ, στα έργα πρόληψης και φυσικών καταστροφών και όχι σε έργα βιτρίνας και εφήμερων εντυπώσεων.
Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά το έργο «Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας». Διά της υπουργικής απόφασης μεταβιβάζεται το προαναφερθέν ποσό στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της οποίας θα εκτελέσουν το έργο.
Παράλληλα όμως, η Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου, διά της διευθύνσεως Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτικών Έργων διατηρεί το δικαίωμα να εποπτεύει την αντιστοίχιση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, αλλά και της πρόοδο του, ακόμη και με επιτόπου επιθεωρήσεις, εφόσον κι αν κριθούν αυτές αναγκαίες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ