2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας στο 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση-πρόσκληση:

Προσκαλούμε υποψηφίους – απόφοιτους

για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας που θα λειτουργήσει στο σχολείο μας, στις ακόλουθες ειδικότητες :

  • Βοηθός Νοσηλευτή,
  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) κάτοχοι α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 , του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α3) απολυτηρίου και πτυχίου του ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ του ν. 4415/2016 και

β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και

γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις παραπάνω ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ. Αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ήάλλων Πράξεων του ΙΕΠ ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίιτησή τους από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου, ώρα 23:59 στη διεύθυνση:

emathiteia.minedu.gov.gr

Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το σχολείο μας για να υποβάλλουν την αίτηση. Εάν δεν εξυπηρετηθούν μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mathiteia@sch.gr.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά στο σχολείο στη διεύθυνση (Εθνικού Σταδίου 3, 30100 Αγρίνιο) μας μέχρι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 14:00:

Συνοδευτικά έντυπα – Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Α) Φωτοαντίγραφο:

1. Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ και

2. πτυχίου ΕΠΑΛ ή ή ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ

3. ταυτότητας

4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ

5. Αποδεικτικού ΑΦΜ

6.γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους απόφοιτους του ή ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ

7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες αρχές.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://2epalagrin.ait.sch.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αιτωλ/νίας http://www.dide.ait.sch.gr την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 έως τις 14:00μ.μ..

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου (μετά την ανάρτηση του προσωρινού ) έως και την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00..

Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://2epalagrin.ait.sch.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αιτωλ/νίας http://www.dide.ait.sch.gr την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 Οκτωβρίου 2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ