45 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου αποφάσισε την κάλυψη 45 θέσεων, καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο µα την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αγρινίου» στην οδό ∆αγκλή 27 στο Αγρίνιο.

[videojs_video url=”http://www.acheloostv.gr/online/images/videos/EIDHSEIS/16_9_16/THESEIS ERGASIAS D. AGRINIOY.mp4″]

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ