47 προσλήψεις για φύλαξη και καθαριότητα στο Νοσοκομείο Αγρινίου

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ οι ατομικές συμβάσεις σε φύλαξη και καθαριότητα για την Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:
A) 17 άτομα στον τομέα τη φύλαξης του Νοσοκομείου (12 άτομα στο Νέο Νοσοκομείο και 5 στο παλαιό Νοσοκομείο).
B) 30 στον τομέα της καθαριότητας.
Η υποβολή αιτήσεων για τη φύλαξη θα είναι από Πέμπτη 08-02-2018 έως τη Τρίτη 20-02-2018. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ