9.400 ευρώ από το ίδρυμα ΜΕΛΑ, δωρεά στο 1ο Νηπιαγωγείο Κατοχής

Η Δημοτική Παράταξη Μεσολογγίου “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ” με ανακοίνωση της γνωστοποιεί την δωρεά , 9.400 ευρώ, από το ίδρυμα ΜΕΛΑ στο Νηπιαγωγείο Κατοχής.

Παράλληλα, η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ θέτει με την ανακοίνωσή της το ερώτημα,
αν Θα βγάλει ο Δήμος ευχαριστήρια ανακοίνωση για την εν λόγω δωρεά του ιδρύματος «ΜΕΛΑ» ή θα το παρουσιάσει ως δικό του έργο;
Αναμένουμε λοιπόν… ”

Αναλυτικά η ανακοίνωση
Με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (486/2018) έγινε αποδεκτή δωρεά του ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για εργασίες στο 1ο Νηπιαγωγείο Κατοχής ύψους 9.400 ευρώ.
Εξ αυτών 7.600 ευρώ θα δοθούν για την επισκευή και αποκατάσταση του κτιρίου και των φθορών από την υγρασία και 1.800 ευρώ για την προμήθεια και αγορά νέων οργάνων παιδικής χαράς για τα νήπια.
Ερώτημα: Θα βγάλει ο Δήμος ευχαριστήρια ανακοίνωση για την εν λόγω δωρεά του ιδρύματος «ΜΕΛΑ» ή θα το παρουσιάσει ως δικό του έργο;
Αναμένουμε λοιπόν…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ