Eρώτηση για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Αγρινίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Αγρινίου, σε συνεννόηση με τον Βουλευτή Γεώργιο Μαυρωτά έφερε το θέμα στη Βουλή και αναμένει την έγγραφη απάντηση του Υπουργού Παιδείας.
Η ανακοίνωση αναφέρει

Πρώτα ως μέλη της τοπικής κοινωνίας και δευτερευόντως ως μέλη της Τ.Ο. Αγρινίου ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, αδυνατούμε να μείνουμε με «σταυρωμένα» χέρια μπροστά στην προκλητική αδιαφορία των αρμοδίων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δυστυχώς διαχρονικά, τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της πόλης. Η έλλειψη μελών ΔΕΠ, η ανύπαρκτη χρηματοδότηση αλλά και το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων δικαιολογημένα έχει ξεσηκώσει τους φοιτητές και τις οικογένειές του.
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Αγρινίου, σε συνεννόηση με τον Βουλευτή Γεώργιο Μαυρωτά έφερε το θέμα στη Βουλή και αναμένει την έγγραφη απάντηση του Υπουργού Παιδείας. Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
08/12/2016

Προς τον ΥπουργόΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα:Ζητήματα βιωσιμότητας των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο.

Στο Αγρίνιο εδρεύουν τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.), το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Δ.Π.Φ.Π.) και το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.). Τα Τμήματα αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω υποστελέχωσης σε διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό και ανεπαρκούς μέριμνας για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών. Επιπροσθέτως, εκκρεμούν ζητήματα που αφορούν την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, και για τα τρία Τμήματα.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2016, παρουσία της τότε Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Πρυτάνεως καιτων Κοσμητόρων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, του Δημάρχου Αγρινίου, βουλευτών του νομού Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσώπων των φοιτητών,αναδείχθηκαν διαφοροποιήσεις στις θέσεις των εμπλεκομένων και παρουσιάστηκαν οι θέσειςτης Κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων, η τότε Αν. Υπουργός υποστήριξε την παραμονή των Τμημάτων στο Αγρίνιο παράλληλα με την ενίσχυσή τους σε διδακτικό προσωπικό και τη μετονομασία του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Η ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό δεν φαίνεται να υλοποιείται καθώς καμία εκ των 27 θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που πιστώθηκαν για το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν προκηρύχθηκε για τα εν λόγω Τμήματά του Αγρινίου. Επίσης δεν έχουν υλοποιηθεί δράσεις στην κατεύθυνση της λύσης του στεγαστικού προβλήματος παρά την εξέταση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), της υπενοικίασης κλινών σε ξενοδοχείο του Αγρινίου ή της αξιοποίησης του παλαιού νοσοκομείου της πόλεως. Αξίζει να σημειωθεί πως τον Ιούνιο του 2016 η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών στη Πάτρα, παραβλέποντας έτσι το χρονίζον από το 1998 ζήτημα της ανυπαρξίας φοιτητικών εστιών και στο Αγρίνιο.
Με δεδομένο το ομόφωνο ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τη συνεδρίαση της 01/12/2016, στο οποίο τονίζεται η αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια του Ιδρύματος μετά τις συνεχείς περικοπές του τακτικού προϋπολογισμού, οι οποίες καθιστούν ακόμα και τη καθημερινή λειτουργία του οριακά δυνατή.
Με δεδομένο ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες λόγω της γεωγραφικής θέσης, της χωρικής έκτασης και του μεγέθους του.
Με δεδομένο ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας να προσφέρει και να διασφαλίζει την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των φοιτητών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε υλικοτεχνικές υποδομέςαλλά ειδικά τώρα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης και στη διάσταση της φοιτητικής μέριμνας για δομές στέγασης και σίτισης.
Και με δεδομένο ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα πρέπει να αναλάβει έμπρακτες πρωτοβουλίες και ενέργειες για το μέλλον των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα στο Αγρίνιο, καθώς η στασιμότητα εντείνει τα συνεχιζόμενα προβλήματα, θέτοντας επιτακτικά ζητήματα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενισχύει τις αγωνίες του φοιτητικού πληθυσμού αλλά θέτει ακόμα και ερωτήματα για τη βιωσιμότητά τους.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε σε απάντηση του συνεχιζόμενου προβλήματος της στέγασης των φοιτητών των ως άνω Τμημάτων;
2) Ποια είναι η θέση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ως προς το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των εν λόγω Τμημάτων; Σε ποια φάση βρίσκονται οι ενέργειες καθορισμού τους;
3) Προτίθεστε να προβείτε στη μετονομασία του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. το οποίο ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος;
4) Θεωρείτε ότι επαρκούν τα μέλη Δ.Ε.Π. στα εν λόγω Τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο; Αν όχι, είναι στις προθέσεις σας η περαιτέρω στελέχωση τους και βάσει ποιου χρονοδιαγράμματος;
5) Ποια η γενικότερη θέση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.ως προς τη χωρική διασπορά Τμημάτων η οποία κυριαρχεί στα περιφερειακά Πανεπιστήμια της χώρας;Προτίθεστε να στηρίξετε εμπράκτως με τους αναγκαίους πόρους την ύπαρξη Τμημάτων σε διάφορες πόλεις ή εξετάζετε πιθανή συγκέντρωσή τους σε ενιαίο πανεπιστημιακό χώρο (campus);
6) Ποιες συγκεκριμένες λύσεις και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μελετάτε εν συνόλω για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, με σκοπό την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ