Eρώτηση Ελληνικής Λύσης με θέμα: «Τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες στον κάμπο του Λεσινίου της Αιτωλοακαρνανίας»

Η ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1052/10-11-2021 σχετικά με το θέμα «Τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες στον κάμπο του Λεσινίου της Αιτωλοακαρνανίας» και η απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΘΕΜΑ: «Τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες στον κάμπο του Λεσινίου της Αιτωλοακαρνανίας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Από αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, πληροφορηθήκαμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον κάμπο του Λεσινίου της Αιτωλοακαρνανίας, μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν πρόσφατα, όπου περισσότερα από 50.000 στρέμματα έχουν μετατραπεί σε λιμνοθάλασσα, ενώ παρατηρήθηκε το παράδοξο, η στάθμη του νερού να ανεβαίνει, αντί να υποχωρεί για μερικά εικοσιτετράωρα, μετά το πέρας της κακοκαιρίας. Για την αποστράγγιση της περιοχής, σε περίπτωση πλημμύρας, υπάρχει ένα αποστραγγιστικό αντλιοστάσιο, που όμως έχει κατασκευαστεί το 1953 και το οποίο έχει δεχθεί ελάχιστες παρεμβάσεις συντήρησης, τα τελευταία εβδομήντα χρόνια, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να δώσει λύση στο πρόβλημα, ενώ, στην περίπτωση που η αποστράγγιση συντελεστεί με φυσικό τρόπο, η απορροή θα γίνει με μετριοπαθείς εκτιμήσεις σε 100 και πλέον ημέρες. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι δεκάδες κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή της πλήρους οικονομικής καταστροφής, αφού είδαν τις εγκαταστάσεις τους να βυθίζονται κυριολεκτικά στο νερό, να καταστρέφεται μεγάλο μέρος από αυτές αλλά και τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία, όπως ζωοτροφές και διάφορος εξοπλισμός που απαιτούνται για την τέλεση της κτηνοτροφικής εργασίας. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, δυστυχώς, δεν έλλειψε και η απώλεια ζωικού κεφαλαίου, ενώ καταστροφές σημειώθηκαν και σε γεωργικές καλλιέργειες με τριφύλλια, σιτηρά και καλαμπόκια, όπου μετά τη συγκομιδή τους, προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 1. Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η αποστράγγιση των ως άνω πλημμυρισμένων εκτάσεων, ούτως ώστε να επανέλθει η ζωή των κτηνοτρόφων στον κάμπο Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας σε φυσιολογικούς ρυθμούς;

 1. Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου να γίνει ολική καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι ως άνω κτηνοτρόφοι και να δρομολογηθούν άμεσα υπέρ τους οι αντίστοιχες αποζημιώσεις που δικαιούνται;

 1. Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στην σύνταξη αντιπλημμυρικής μελέτης και στην υλοποίησή της, προς θωράκιση της ανωτέρω περιοχής, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε καταστροφική επανάληψη του ως ανωτέρω περιγραφέντος περιστατικού;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΘΕΜΑ: «Καταστροφές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες στον κάμπο του Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1052/10-11-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. Αβδελάς και Κ. Χήτας ,

για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία «Μπάλος» στην περιοχή του Λεσινίου, στην Αιτωλοακαρνανία, ήταν το αντικείμενο ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης που συγκάλεσε, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, ο Υπουργός Επικρατείας, υπεύθυνος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου κ. Άκης Σκέρτσος, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων πολιτικών και άλλων φορέων.

Στη σύσκεψη αποφασίσθηκε ο «οδικός χάρτης» πάνω στον οποίο θα «βαδίσουν» οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η καταστροφή και ο καταμερισμός των έργων που είναι απαραίτητα, ώστε σε πρώτη φάση να γίνει απάντληση των υδάτων και καθαρισμός του βασικού ρέματος του Γεροπόρου, και σε δεύτερη φάση ο εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ της περιοχής, πάντα με στόχο την αποτροπή επανάληψης ανάλογων φαινομένων.

Για την μέχρι τώρα αποτύπωση των ζημιών, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, διαβιβάζεται το με αριθμ. πρωτ. 13981/15-11- 2021 έγγραφό του.

Πλέον των ανωτέρω, αναφέρεται ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020. Σημειώνεται ότι, η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100% και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 40.000.000,00 €.

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Δράσης είναι η αρμόδια υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, (Δήμοι ή Περιφέρειες), η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων.

Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα με προϋπολογισμό έως 2,2 εκ. € τα οποία αφορούν σε βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών,

2 –

χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:

Το με αρ. πρωτ. 13981/15-11-2021 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

 1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γραφ. κ. Υπουργού
 2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γραφ. κ. Υπουργού
 3. Υπουργείο Εσωτερικών Γραφ. κ. Υπουργού
 4. Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Γραφ. κ. Υπουργού
 5. Βουλευτή κ. Α. Αβδελά
 6. Βουλευτή κ. Κ. Χήτα

 

 

ΘΕΜΑ:1. Έγγραφο Βουλής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ: ΕΡΩΤ. 1052 /10-11-2021

Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από την βροχόπτωση- πλημμύρα που σημειώθηκε τον Οκτώβριο 2021 στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας (κάμπος Λεσινίου), κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειές, (ελαιόδεντρα), σε μηδικές και σε βαμβάκια διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις έγιναν 33 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 613 δηλώσεις. Οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. διενέργησαν επισημάνσεις για τις ανωτέρω ζημιές για την τεκμηρίωση των ζημιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

Το έργο των εκτιμήσεων έχει ήδη ξεκινήσει εκεί όπου η πρόσβαση είναι εφικτή . Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς μετά και της επεξεργασίας των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ.

Ομοίως από το προαναφερόμενο αίτιο ζημιές προξενήθηκαν και σε ζωικό κεφάλαιο. Έγιναν 3 αναγγελίες που αφορούν αιγοπρόβατα και μελισοσμήνη το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε.

Επιπλέον από τι προαναφερόμενο αίτιο ζημιές προξενήθηκαν σε πάγιο κεφάλαιο (σταβλουπόστεγα) και αποθηκευμένα προϊόντα. Το έργο των καταγραφών εκεί που η πρόσβαση είναι εφικτή διενεργούνται από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. Στην συνέχεια εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων θα ενταχθούν σε πρόγραμμα και μετά την έγκριση του προγράμματος από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία (ΥΠΑΑΤ και ΥΠΟΙΚ) θα καταβληθούν οι σχετικές ενισχύσεις μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Επίσης , επιδίωξη του ΕΛ.Γ.Α. είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτιμήσεων, σε συνδυασμό με την ταχύτητα διενέργειάς τους σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο από έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό .‘Έτσι στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου το έργο των εκτιμήσεων πλέον των μονίμων γεωτεχνικών θα στελεχωθεί και με εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό (έως 20 εποχικοί γεωτεχνικοί) για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εκτιμήσεων .

Επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις, διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήμης και του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιμητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειμενικοί και δίκαιοι και τα πορίσματα που διατυπώνουν, να εκφράζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών.

Ειδικότερα και όσον αφορά τις αποζημιώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιμήσεων της συγκομιδής των προϊόντων και της οριστικοποίησής του πορίσματος και της επεξεργασίας των στοιχείων από το αρχείο ΟΣΔΕ 2021, ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει την ΔΚ/Ε και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέει από τη ΔΚ/Ε.

Πρέπει δεν να τονιστεί ότι πλέον οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. ξεκινούν την ίδια χρονιά που προξενήθηκε η ζημιά και ολοκληρώνονται τους πρώτους μήνες της επόμενης χρονιάς μετά την ζημιά, όταν σε σύγκριση με το παρελθόν αυτές ολοκληρώνονταν στα τέλη του επόμενου έτους μετά την ζημιά δηλαδή ολοκληρωνόντουσαν στους 15-17 μήνες.

 1. Τις πληγείσες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας επισκέφθηκε ο κ.Σπ. Λιβανός με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. .Οι αποζημιώσεις θα είναι άμεσες και δίκαιες

Τη διαβεβαίωση ότι και σε αυτή τη φυσική καταστροφή, η πολιτεία θα δράσει με ταχύτητα για την καταγραφή των ζημιών και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς, έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την επίσκεψή του στον κάμπο του Λεσινίου, προκειμένου να διαπιστώσει την έκταση των καταστροφών από τις πρόσφατες πλημμύρες.

ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκέφτηκε τις πληγείσες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέτζο, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Δήμαρχο Μεσολογγίου και με υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ο Υπουργός κ.Λιβανός μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Είμαστε εδώ εκπροσωπώντας την ελληνική πολιτεία, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ και η Διοίκηση της Πυροσβεστικής. Έχουμε πλήρη εικόνα των καταστροφών και των προβλημάτων τα οποία έχουν προκύψει και θα τα αντιμετωπίσουμε όπως και στις άλλες περιπτώσεις στην χώρα μας τους τελευταίους μήνες, άμεσα, δίκαια και γρήγορα για όλους τους κατοίκους που επλήγησαν. Σε ό, τι αφορά τις ζημιές σε ζωϊκό και φυτικό κεφάλαιο, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ είναι μαζί μου, όπως επίσης και οι ελεγκτές του ΕΛΓΑ είναι ήδη εδώ, στην περιοχή, και έχουν ξεκινήσει τις καταγραφές, ώστε με άμεσο τρόπο και πάλι, να δοθούν τα χρήματα των αποζημιώσεων στους αγρότες.

Στις επιχειρήσεις και κυρίως τις κτηνοτροφικές, που έχουν πληγεί -και έχουμε πολλές τέτοιες- θα γίνει η καταγραφή που χρειάζεται από τις επιτροπές της περιφέρειας με συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΛΓΑ, και στη συνέχεια, πάλι μέσα από την διαδικασία την ταχύτατη που έχουμε χρησιμοποιήσει και στις προηγούμενες καταστροφές, θα δοθούν οι προκαταβολές και οι αποζημιώσεις, εκτιμώ στις επόμενες εβδομάδες.

Στη συνέχεια ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανός και το κλιμάκιο που τον συνοδεύει, επισκέφθηκαν την Κατοχή και το Νιοχώρι που επίσης υπέστησαν ζημιές.

2.Τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρονται στην ερώτηση και αφορούν τα έργα πρόσληψης και τα αντιπλημμυρικά έργα δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του ΕΛ.Γ.Α.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ