Oμιλία Β.Τσίρκα, βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την ίση μεταχείριση προσώπων, ασχέτως φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής

Ομιλία κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την ίση μεταχείριση προσώπων, ασχέτως φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, πραγματοποίησε την Πέμπτη 01/12/2016, ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Τσίρκας, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αρχικά ο κ. Τσίρκας τόνισε πως με το παρόν νομοθέτημα επιβεβαιώνεται η προσήλωση της Κυβέρνησης στην αξία της ισότητας ως πολιτιστικό και ιστορικό στοιχείο της χώρας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον βασικό στόχο του νομοσχεδίου που είναι «η δημιουργία ενός σαφούς νομικού πλαισίου εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον χώρο της εργασίας. Εισάγονται νέα κριτήρια αναγνώρισης της δυσμενούς διάκρισης με την προσθήκη νέων όρων όπως: Φυλή, χρώμα, εθνική καταγωγή και γενεαλογικές καταβολές, ενώ προστίθενται η χρόνια ασθένεια, η οικογενειακή κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση».

Στη συνέχεια ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε ότι: «Η αρμοδιότητα της παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής κατά των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, ανατίθεται στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί πλέον ουσιαστικά καθήκοντα και παίζει σημαντικό ρόλο στο πεδίο αυτό. Η μεταφορά αυτή των αρμοδιοτήτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων από την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης αποκαθιστά τη σύνδεση με την Κοινωνία των Πολιτών, στο πλαίσιο της αξιακής αναθεμελίωσης των δημοκρατικών αρχών, της μη διάκρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία».

Ο Βασίλης Τσίρκας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο γεγονός ότι θεσπίζεται ένας ανεξάρτητος μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των φυλακών, ο Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης των Περιστατικών Αυθαιρεσίας. «Για τέτοια περιστατικά η χώρα μας έχει καταδικασθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις των άρθρων 2 και 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», σχολίασε αρχικά για να προσθέσει πως: «Για ένα Κράτος Δικαίου που παλεύουμε να οικοδομήσουμε είναι αναγκαίο μεταξύ άλλων να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν τη δίκαιη διερεύνηση καταγγελιών για τέτοια περιστατικά και να υφίσταται το κατάλληλο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για μην υπάρχει καμία υπόνοια συγκάλυψης ή ατιμωρησία.

Είναι πάγιο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας να μην υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά αυθαιρεσίας κρατικών λειτουργών. Με το παρόν νομοσχέδιο, ο Συνήγορος του Πολίτη, μια συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, αναλαμβάνει τη διερεύνηση των καταγγελιών με σκοπό να διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός χαρακτήρας του εν λόγω μηχανισμού. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ο νέος Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας δεν υποκαθιστά τον δικαστικό και πειθαρχικό έλεγχο, αλλά θα λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά».

Τέλος, ο βουλευτής Άρτας αναφέρθηκε στον αδιάκοπο και ανυποχώρητο αγώνα για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων: «Γεφυρώνουμε ένα κοινωνικό χάσμα, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέτρεψαν να οξυνθεί, συμβάλλοντας στην ύπαρξη πολιτών δύο ταχυτήτων. Κλείνει ένας κύκλος αρνήσεων και περιθωριοποίησης για ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε να νομοθετούμε στο όνομα της δικαιοσύνης και της ισότητας. Γιατί η ισότητα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας που δεν πρέπει να αφήσουμε να διαβρωθεί.

Σε αντίθεση με ελάχιστους κήρυκες του φόβου και της μισαλλοδοξίας η κοινωνία απέδειξε ότι ταυτίζεται με το Κράτος Δικαίου. Δεν παρασύρεται από τέτοια κηρύγματα. Χρειάζεται διαρκής και ανυποχώρητος αγώνας για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε να λύνουμε προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και έχουμε αποδείξει από την αρχή αυτής της διακυβέρνησης ότι δίνουμε μάχη ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης, ρατσισμού και φασισμού».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ